Badanie Growing Pains

Poznaj bariery wzrostu Twojej firmy

Odpowiedz na poniższe pytania:

1. Pracownikom brakuje czasu do wykonywania zadań w terminie.
2. Pracownicy zbyt dużo czasu spędzają „gasząc pożary”.
3. Pracownikom brakuje wiedzy czym zajmują się inni pracownicy.
4. Pracownikom brakuje wiedzy dokąd zmierza nasza firma.
5. Brakuje nam dobrych menedżerów.
6. Wśród pracowników panuje pogląd „jeśli chcesz żeby praca była wykonana dobrze, zrób ją sam”.
7. Pracownicy uważają, że nasze firmowe spotkania to strata czasu.
8. Zbyt rzadko monitorujemy realizację naszych planów i przez to mamy problemy z ich realizacją.
9. Pracownicy w firmie czują się zagubieni lub niedoinformowani.
10. Rosną przychody firmy, ale nie jej zyski.

Aby poznać wynik badania podaj swój adres poczty.

Dziękujemy!
Oops! Something went wrong while submitting the form.