fot. Jacek Waszkiewicz

Brokering innowacji

Jesteśmy doświadczonym brokerem innowacji. Fundacja Inventity posiada 7-letnie doświadczenie w brokeringu innowacji. Nasi pracownicy przeanalizowali ponad 2000 innowacyjnych projektów, opracowując dla nich ponad 300 szczegółowych strategii i biznesplanów i doprowadzając do komercjalizacji kilkudziesięciu z nich.

Wspieramy osoby posiadające pomysł na innowacyjny biznes, naukowców i wynalazców w ich drodze na rynek. Dzięki współpracy z Fundacją, każdy naukowiec czy twórca innowacji może zrealizować swój pomysł w praktyce.

Pomagamy na każdym etapie innowacji. Od wsparcia procesu badawczego, poprzez ocenę i ochronę wynalazku oraz pomoc w wyborze ścieżki komercjalizacji, dalszy rozwój produktu, aż do znalezienia inwestora lub odbiorcy innowacji.

Inventity otrzymuje informacje o wynalazkach z uczelni, jednostek badawczych oraz od samych twórców. Oceniamy innowacje pod kątem ich potencjału rynkowego i możliwości znalezienia partnera biznesowego. Proces komercjalizacji rozpoczynamy zazwyczaj od wywiadu z wynalazcą na temat potencjalnych zastosowań wynalazku. Tworzymy następnie strategię komercjalizacji i rozpoczynamy działania mające na celu wprowadzenie innowacji na rynek.

Proces ten może przebiegać na kilka sposobów. Ścieżka komercjalizacji zależy od rodzaju wynalazku, tego, czy wynalazca związany jest z uczelnią lub inną jednostką naukową oraz czy jest zainteresowany dalszym rozwijaniem swojego pomysłu w  ramach własnej firmy czy też preferuje sprzedaż wynalazku lub udzielenie na niego licencji.

Komercjalizacja wynalazku powstającego na uczelni

Przełomowe wynalazki i odkrycia przyciągają uwagę i entuzjazm środowiska naukowego w momencie ich prezentacji na konferencjach naukowych bądź publikacji w prasie naukowej. Jednak bez firmy skłonnej do zainwestowania we wprowadzenie danego wynalazku na rynek, wiele potencjalnych korzyści tych przełomowych pomysłów może pozostać jedynie na papierze. W Inventity naszą misją jest wspieranie przemiany odkryć i wynalazków w rzeczywiste produkty, przynoszące dochód wynalazcy i uczelni i wspierające tym samym dalsze badania. W celu realizacji tego celu współpracujemy z uczelniami, centrami transferu technologii oraz samymi twórcami.

Zakładanie firmy

Założenie odnoszącego sukces start-upu wymaga zaangażowania, poświęcenia i wytrwałości. Wiele spółek upada, nawet jeśli wdrażana przez nie technologia jest innowacyjna i obiecująca. Jednakże kiedy odpowiednia technologia wdrażana jest we właściwym czasie, ma ona szansę przynieść społeczeństwu wiele korzyści. Na sukces start-upu składają się: dobry pomysł, duży potencjał rynkowy, przewaga konkurencyjna, solidny plan biznesowy i finansowy oraz doświadczony zespół zarządzający. Istotne znaczenie mają również moment wejścia na rynek i szczęście.

Wspieramy twórców na każdym etapie komercjalizacji ich wynalazków:

Krok 1

Ocena potencjału rynkowego

Pomagamy w ocenie potencjału rynkowego opracowywanych rozwiązań, również jeszcze na etapie ich tworzenia.

Krok 2

Ochrona własności intelektualnej

Wspieramy proces ochrony własności intelektualnej – od badania zdolności ochrony poprzez tworzenie strategii ochrony aż do wsparcia w krajowych i międzynarodowych procedurach ochronnych.

Krok 3

Strategia komercjalizacji

Współtworzymy strategię komercjalizacji. Wspólnie z twórcami oraz innymi uczestnikami procesu (np. przedstawicielami uczelni) dobieramy najlepszą ścieżkę komercjalizacji – sprzedaż praw, udzielenie licencji, założenie spółki, znalezienie inwestora finansowego lub branżowego.

Krok 4

Model biznesowy

Tworzymy i konsultujemy model biznesowy – sposób docierania do klientów i sprzedaży wynalazku.

Krok 8

Tworzenie umów licencyjnych

Pomagamy w kwestiach prawnych i finansowych związanych z komercjalizacją wynalazków, w tym w konstruowaniu umów licencyjnych.

Krok 7

Organizacja finansowania projektów

Organizujemy finansowanie projektów – zarówno ze środków publicznych (programy grantowe), jak i prywatnych (inwestorzy VC oraz Private Equity).

Krok 6

Pozyskanie partnerów strategicznych

Służymy wsparciem w pozyskaniu partnerów strategicznych, będących często odbiorcami opracowanych rozwiązań.

Krok 5

Założenie spółki

Pomagamy w założeniu spółki (w przypadku komercjalizacji pośredniej / założenia start-upu).

Case studies

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic