Konsumenci produktów spożywczych

Sytuacja interesariuszy

Obecnie na rynku spożywczym dynamicznie rośnie grupa konsumentów wybierających produkty określane jako tzw. „Zdrowa Żywność”. Zjawisko to zachęca producentów artykułów spożywczych, by odpowiedzieć na rosnący popyt, dostarczając na rynek oczekiwane przez konsumentów artykuły. Można powiedzieć, że rynek jest zalewany produktami, które deklarują swoje prozdrowotne właściwości lub naturalne pochodzenie.  Do tej niszy produktowej coraz częściej wchodzą producenci, którzy byli utożsamiani z produkcją żywności masowej i wysoko przetworzonej. W konsekwencji podkopuje to zaufanie konsumentów do całego sektora Zdrowej Żywności. Ponad 12% uczestników sondy Internetowej, przeprowadzonej w czerwcu 2017 r. wśród 540 Internautów, deklarowało brak zaufania do produktów spożywczych sprzedawanych na rynku.

Rozwiązanie Inventity

Doradcy Inventity, za pośrednictwem powołanej przez siebie spółki FairBazar, postanowili umożliwić dostęp do pełnej informacji na temat oferowanych na rynku produktów spożywczych, przeciętnym konsumentom.

Celem jest przywrócenie zaufania klientów do spożywanych produktów z jednej strony, z drugiej zaś zachęcenie producentów do poprawiania jakości swoich wyrobów.

Realizację celu zapewnić ma dedykowany Program FoodRentgen. W jego ramach konsumenci mogą zgłaszać interesujące ich produkty, głosować na nie lub mieć udział w finansowaniu badań laboratoryjnych tych produktów za pośrednictwem platform Crowdfundingowych. Sprawozdania z badań są interpretowane przez ekspertów i publikowane z wyjaśnieniem wyników na stronie Programu.

Organizatorzy Programu zainicjowali także tworzenie Raportów Produktowych, w których dokonują analizy produktów tej samej kategorii i wyłaniają najlepsze artykuły spożywcze na rynku.

Rezultaty

Dotychczas do Programu FoodRentgen zostało zgłoszonych ponad 50 produktów, z czego 9 dostało się do fazy finansowania społecznościowego.

W ramach Programu został opracowany Raport Produktowy pod tytułem „Prześwietlamy Płatki Śniadaniowe”, w którym Fundacja wraz Partnerami przeanalizowała prawie 200 różnych płatków śniadaniowych i wyłonili te najlepsze na rynku. W planach są kolejne Raporty.

Zobacz również

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic