Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic

Sytuacja interesariuszy

Ze względu na rosnącą konkurencję na rynku spożywczym i dominację wielkopowierzchniowych sklepów w obszarze dystrybucji żywności; mali, lokalni producenci doświadczają trudności w dostępie do rynku. Trudność wynika z faktu, iż nie są w stanie konkurować cenowo z artykułami produkowanymi masowo (brak efektu skali). Ponadto ich produkty nie spełniają wymagań dystrybutorów, co do dat przydatności (krótkie terminy przydatności), jak i wolumenu produkcji (krótkie serie produktów). Sytuacja ta ma wpływ na ich kondycję finansową oraz dalszy rozwój.

Rozwiązanie Inventity

W toku analiz doradcy Inventity zdefiniowali problem i postawili sobie za cel znalezienie wyróżnika, który pozwoliłby uciec małym producentom przed konkurencją na poziomie cenowym. W ramach projektu został zaprojektowany, a następnie uruchomiony pilotażowy program Szamaj Zdrowo, Szamaj Miejscowo. Do zarządzania Programem została powołana spółka FairBazar.

Program zakładał szeroko pojętą transparentność informacji o produktach. 
W tym celu powstał znak jakości Szamaj Zdrowe oraz pięciostopniowa Skala Oceny Jakości pod tą samą nazwą.

Produkty, zaproszone do programu, musiały spełnić następujące warunki:

– posiadać tzw. czystą etykietę

– poddać się badaniom laboratoryjnym na obecność pozostałości pestycydów oraz zawartość metali ciężkich

Jeśli produkt spełnił określone kryteria, w zamian otrzymywał:

– stosowną ocenę, w zależności od osiągniętych wyników, którą mógł się pochwalić w formie umieszczonego znaku jakości na produkcie,

– wsparcie promocyjne ze strony Programu, w tym udział w Targach Zdrowej Żywności,

– dostęp do punktów sprzedaży detalicznej, które zdecydowały się na współpracę z Programem.

Rezultaty

W ramach Programu przebadano laboratoryjnie 16 lokalnych artykułów spożywczych produkowanych przez małych producentów, z czego 9 artykułów znalazło się w Programie i ostatecznie trafiło do współpracujących punktów handlowych.

Zobacz również

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic