Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Sytuacja Klienta

Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług zarządzania odpadami.
Firma posiada nowoczesną instalację przetwarzania odpadów o rocznej zdolności przerobowej 90 tys. ton w części mechanicznej i 34 tys. ton w części biologicznej, co znacznie zmniejsza ilość strumienia odpadów kierowanych na składowiska.

Podmiot stanął przez zadaniem dalszego umocnienia pozycji na rynku gospodarki odpadami w południowym regionie Dolnego Śląska.

Rozwiązanie INVENTITY

W latach 2014-2015 doradcy INVENTITY doradzali właścicielom Spółki pod względem strategii oraz w procesie pozyskiwania finansowania na rozwój.

Doradcy wspólnie z Zarządem i właścicielami opracowali strategię pozyskania kapitału na rozwój oraz przeprowadzili proces selekcji i negocjacji z inwestorami.

Rezultaty

W pierwszym kwartale 2015 r. została zawarta transakcja dotycząca sprzedaży pakietu udziałów inwestorowi branżowemu, który jest spółką córką międzynarodowej grupy działającej w sektorze usług komunalnych i rozwoju infrastruktury (980 mln EUR EBITDA w 2014 r.).

Po zakończeniu procesu sprzedaży Spółka została włączona do struktur Grupy przejmującej. Była to pierwsza transakcja hiszpańskiego inwestora związana z procesem wejścia na polski rynek gospodarki odpadami.

Zobacz również

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic