Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Sytuacja Klienta

Spółka jest producentem wieloplatformowych gier video, zajmującym się wszystkimi etapami produkcji (od koncepcji do sprzedaży). Dzięki jednej ze swoich gier spółka odniosła ogromy sukces na świecie (wg magazynu Times gra ta mieści się w pierwszej trójce najlepszych gier komputerowych na świecie w 2014 r). Spółka zwróciła się z pytaniem do doradców INVENTITY o sprawdzenie jej modelu biznesowego aby zapewnić bezpieczeństwo dalszego wzrostu oraz zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu kolejnych tytułów gier, przygotowywanych przez Spółkę.

Rozwiązanie INVENTITY

W przeciągu kilku tygodni doradcy Inventity dokonali kompleksowej analizy sytuacji Spółki za pomocą metodologii „Growing Pains”. Dzięki wystandaryzowanym narzędziom porównano sytuację Spółki z kilkuset podmiotami działającymi na rynku polskim i kilku tysiącami na świecie. O ile w zakresie produktowym i rynkowym Spółka posiadała ponadprzeciętne kompetencje o tyle w obszarze systemów zarządczych i operacyjnych zidentyfikowano istotne luki, stanowiące bariery rozwoju Spółki. Następnie, doradcy wspólnie z Zarządem i pracownikami opracowali rekomendacje usprawnień.  Konieczne stało się zbudowanie profesjonalnych systemów zarządzania aby stworzyć stabilne podstawy dalszego rozwoju.

Rezultaty

Spółka rozwija się coraz szybciej przy bardzo wysokiej rentowności. Szybko rośnie też zespół, który jest profesjonalnie zarządzany dzięki wdrożonym narzędziom oraz partycypuje w tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwojowej. Spółka dywersyfikuje swoje przychody dzięki nowym kanałom dystrybucji i działalności wydawniczej. Wartość Spółki urosła ponad dwukrotnie w przeciągu roku od zakończenia projektu, oferując jedne z najwyższych na polskim rynku zwroty dla inwestorów.

Zobacz również

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic