Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Sytuacja Klienta

Spółka jest jedną z największych firm zajmujących się gospodarką odpadami w Polsce. W latach 2010-2012 Spółka rozwijała się organicznie i inwestowała znaczne środki w pozyskiwanie nowego strumienia odpadów oraz inwestycje technologiczne. Właściciele Spółki stanęli przed zadaniem jak z gracza lokalnego uczynić jednego z liderów rynku gospodarki odpadami w Polsce oraz jak sfinansować przyspieszony rozwój Spółki.

Rozwiązanie INVENTITY

W latach 2012-2013 doradcy INVENTITY doradzali właścicielowi spółki pod względem strategii oraz w procesie pozyskania finansowania na rozwój.

Doradcy wspólnie z Zarządem opracowali strategiczny biznes plan i strategię pozyskania kapitału na rozwój oraz przeprowadzili proces selekcji i negocjacji z inwestorami.

Rezultaty

W marcu 2013 r. podpisano umowę, na mocy której fundusz Private Equity przejął większość udziałów w Spółce.

Bezpośrednio po nabyciu udziałów właściciele zaczęli inwestować w zwiększanie zdolności produkcyjnych i nowe technologie oraz infrastrukturę.

W czerwcu 2016 r. Spółka została przejęta przez inwestora branżowego z Azji za 123 milionów EURO.

Spółka jest największą inwestycją chińską w Polsce i największym przejęciem w branży gospodarki odpadami w Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółka zrealizowała swój cel strategiczny i stała się jednym z liderów rynku gospodarki odpadami w Polsce. Jest obecna w całym łańcuchu wartości rynku odpadów komunalnych. Jest także wiodącym producentem paliwa alternatywnego RDF na bazie odzyskiwanych surowców w swoich własnych instalacjach RIPOK i wiodącym producentem energii elektrycznej i ciepła z odzysku. Posiada 6 zaawansowanych technologicznie obiektów produkcyjnych, w których w 2016 r. przetworzono ponad 1 mln ton odpadów.

Zobacz również

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic