Organizacja pracy w Chapterach. Zarejestruj się do wybranego Chapter’a

Zapraszamy do dalszej debaty i współpracy w Chapterach tematycznych

W ramach prowadzonych tu prac omawiane będą zagadnienia dotyczące całego łańcucha wartości w procesie komercjalizacji i transferu technologii.

Współpraca w Chapterach sprzyjała będzie z pewnością jednocześnie nawiązywaniu relacji biznesowych i dzieleniem się doświadczeniami rynkowymi między Uczestnikami.

 

Chapter 2
Studium wykonalności i biznes plan projektów naukowych.

Chapter 3
Pomysł, prototyp, produkt. Jak zaprojektować koncepcję produktu i gdzie prototypować?

Chapter 4
Jak definiować problemy badawczo-rozwojowe i zarządzać ich finansowaniem, aby adresując problemy społeczne, w sposób naturalny wchodziły do gospodarki.

Chapter 5
Czym jest R&D i kogo na nie stać? Alternatywa własnego R&D.

Chapter 6
Gdzie produkować małe serie? Kiedy to się opłaca?

Chapter 7
Patentować czy nie? Zarządzanie procesem zabezpieczenia IP.

Chapter 8
Jak zaprojektować firmę, aby mogła się skalować i odnosić sukcesy?

 

 

Zarejestruj się do wybranego CHAPTER >>

 

Szczegóły organizacyjne prześlemy z początkiem roku.

Bardzo nam zależy, abyśmy stworzyli przestrzeń dla praktycznej, konstruktywnej i swobodnej rozmowy i razem szukali sposobów, jak rozwijać komercjalizację w Polsce i jak stworzyć zintegrowany ekosystem współpracy nauki z biznesem, który w niedalekiej przyszłości będzie podstawą ładu Państwa Technologicznego opartego na innowacji.

Zobacz również

O Debacie GROWING PAINS SCHOOL Tech Innovation Week 2018. Obejrzyj skrót filmu.

Kontynuacja Debaty. Relacja i inicjatywy

GROWING PAINS CLUB. Zapisz się do Klubu Konceptualnych Menedżerów

Organizacja pracy w Chapterach. Zarejestruj się do wybranego Chapter’a