Filozofia Inventity

Naszym głównym celem jest doskonałość lub bardziej precyzyjnie, proces ciągłego doskonalenia się oraz rozwoju Inventity Foundation.

Po pierwsze i najważniejsze dążymy do stworzenia kultury, która promuje rozwój i ciągłe usprawnianie wszystkich aspektów działalności.

Kiedy myślimy kto powinien pracować w Inventity jesteśmy dużo bardziej zainteresowani wartościami jakie ludzie podzielają niż ich umiejętnościami. Chcemy mieć ludzi, których motywuje tworzenie doskonałości i są gotowi „walczyć” o prawdę za wszelka cenę! Nie jesteśmy zainteresowani ludźmi, których podstawowym dążeniem jest jedynie gromadzenie pieniędzy. Dla nas zarabianie pieniędzy jest skutkiem tego co robimy, a nie celem samym w sobie.

Wierzymy, że kultura organizacyjna jest nawet ważniejsza niż ludzie. Mając odpowiednią kulturę jesteśmy w stanie zainteresować i zatrzymać właściwych pracowników. Bez pierwszego czynnika drugi też nie istnieje. Osiągnięcie sukcesu przez firmę wymaga dobrego funkcjonowania w każdym wymiarze. Jeśli jeden z nich nie działa, cały system zawodzi. Zgodnie z powiedzeniem „jesteśmy tak mocni - jak mocne jest najsłabsze ogniwo”. Z tego też powodu każdy członek zespołu musi być świadom swojej wartości i obowiązków wobec całej organizacji.

Uważamy, że otwartość wyzwala zaufanie. Spójność́ naszych procesów zależy od otwartości, uczciwości i logicznej dyskusji. Krytycyzm witamy z otwartością na każdym szczeblu firmy, stąd też lubimy konfrontacje. Krytyczne podejście (do siebie i do innych) jest podstawowym czynnikiem poprawy procesu. Krytyczne spojrzenie identyfikuje problemy. Identyfikacja problemów jest podstawą poprawy. Największą blokadą większości firm jest wiązanie “ego” z problemami, co w rezultacie wytwarza opór w zrozumieniu i otwartej rozmowie o problemach.

Błędy są dobre – jeśli potrafimy się na nich uczyć i rozwijać. To co ma największe znaczenie to sposób w jaki ludzie radzą sobie z problemami. Jeśli potrafią je obiektywnie zdiagnozować, a następnie wypracować sposób aby ich nie powtarzać - jest to sukces! Jeśli unikają stawiania czoła problemom oraz ignorują ich istnienie – jest to niedopuszczalne!

Mała efektywność pracy nie może być tolerowana w firmie ponieważ w konsekwencji może to krzywdzić innych. Niska wydajność i brak współpracy demotywuje cały zespół. Jednym z trudniejszych obowiązków, z którymi każdy lider musi się zmierzyć jest zdolność eliminowania „poor performers” szczególnie tych, którzy nie mają odpowiednich predyspozycji. Jest to często postrzegane jako szorstkie i nie miłe ale ostatecznie jest to najlepsze dla wszystkich – również tych, którzy zostali wykluczeni. Filozofią Inventity jest utrzymywanie możliwie najwyższych standardów, a celem jest wyzwolenie w ludziach znacznie większego potencjału, niż byli to w stanie zrobić w przeszłości.

Naszym głównym celem jest rozwój i ciągłe doskonalenie Fundacji. Mówiąc wprost – nie chodzi nam tylko o zarabianie pieniędzy. Jeśli stanęlibyśmy przed wyborem osiągnięcia doskonałości lub zarobienia dużej ilości pieniędzy - wybralibyśmy doskonałość, mimo że oba elementy są ze sobą całkowicie powiązane (nie tylko doskonałość tworzy sukces finansowy, ale też sukces finansowy dostarcza zasobów do osiągnięcia doskonałości).

Posiadanie nie daje szczęścia, robienie czegoś doskonale - tak! Istnieje mocny związek pomiędzy doskonałością i poczuciem szczęścia. Dla nas „sukces” oznacza osiągnięcie doskonałości dla pożytku wszystkich.