Growing Pains Certificate Program

certyfikowany program przygotowujący firmy
i managerów do skalowania biznesu

Growing Pains Certificate Program

certyfikowany program przygotowujący firmy
i managerów do skalowania biznesu

O Programie

Growing Pains Certificate Program

to certyfikowany program przygotowujący firmy i menedżerów do skalowania biznesu, oparty na międzynarodowej metodologii planowania strategicznego Growing Pains© – autorstwa wybitnego amerykańskiego Profesora i praktyka biznesu Erica Flamholtza, współtwórcy sukcesu Starbucks Coffee i innych liderów globalnych.  

 Program realizujemy w ramach Growing Pains School – usług strategicznego doradztwa biznesowego przy skalowaniu przedsiębiorstw, szkoleń i warsztatów dla menedzerów, oferowanych w Polsce przez Inventity Foundation. W rezultacie uczestnictwa w programie wypracowujemy z naszymi klientami długofalowy „Strategiczny Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa”.

Szkolimy zespoły menedżerów

w zakresie wdrażania i efektywnego wykorzystania narzędzi rozwoju organizacyjnego i zarządczego, dążąc z klientem do wprowadzenia w środowisku jego firmy unikalnej Kultury Organizacyjnej, naturalnie stymulującej optymalizację osiąganych wyników, bez względu na branżę, w której działa.

Growing Pains School rozwija praktyczne doświadczenia kadry menedżerskiej w pracy z metodologią, umożliwia uczestnikom rozwijanie osobistych implikacji do planowania i działania – odnoszenie metodologii do obszaru, w którym uczestnik zarządza.  Wykorzystując najlepszą światową wiedzę i sprawdzone narzędzia, podczas sesji szkoleniowych, nasi doświadczeni trenerzy stymulują menedżerów do interakcji, aby wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie, jak budować zrównoważoną wygrywającą organizację, jak radzić sobie z rosnącymi „bólami wzrostowymi” przedsiębiorstwa, jak rozwijać molekułę przywódczą, aby skutecznie skalować biznes.

Przyspieszamy transformację organizacji poprzez uwalnianie potencjału obecnych w nich ludzi.
Oferujemy szeroki zakres możliwości uczenia się – od warsztatów do zajęć online – wszystkie zaprojektowane tak, aby przełożyć naukę na codzienną praktykę biznesową.

Dla kogo?

Dla osób indywidualnych

Programy otwarte

Zapisz się na warsztat

Dla firm

Programy dedykowane

Dla osób indywidualnych i firm

E-learning

Edukacja w zakresie zarządzania jest kluczowa dla budowania potencjału, którego spółki i inne organizacje potrzebują w celu przystosowania się do zmian w otaczającym środowisku. Środowisko cyfrowe oddziałuje na rozwój kadry zarządzającej w taki sam sposób jak na inne aspekty biznesowe i społeczne. Oprócz nacisku na wysoką jakość, osobistą edukację kierownictwa najwyższego szczebla, w Inventity wykorzystujemy także możliwości jakie daje środowisko cyfrowe.

Programy online zapewniają żyjącym w pośpiechu pracownikom szczebla kierowniczego – dla których przeznaczanie określonego czasu i zachowanie sztywnego harmonogramu stanowi nieustanne wyzwanie – elastyczność uczenia się zgodnie z możliwościami jakie daje im ich grafik. Ponadto organizacje mogą czerpać z zakresu i tempa edukacji online, aby dać swoim pracownikom wiedzę niezbędną do formułowania nowych strategii i wykorzystywania ich do transformacji organizacji.