Duże firmy chcą być bardziej jak startupy.
Startupy chcą się rozrastać jak duże spółki.
Czas zacząć myśleć jak projektant

Liderzy postrzegają innowację jako system

Inventity Foundation szuka współpracy z dużymi ustabilizowanymi na rynku firmami, zainteresowanymi wprowadzeniem innowacji technologicznej do swej organizacji, aby wspierać je w definiowaniu strategii innowacji, łączyć z technologicznymi projektami startupowymi, dostarczać im programy akceleracyjne, zapewniać zespoły B&R

Czym się wyróżniamy

Specjalizujemy się we wspieraniu zespołów w zakresie edukacji, wdrażania i efektywnego wykorzystania narzędzi rozwoju organizacyjnego i zarządczego, które przyczynią się do zwiększenia osiągniętego przez klienta sukcesu, bez względu na branżę w której działa.

Złóż zamówienie

Każdy klient Inventity ma dedykowanego menedżera oraz zespół projektowy. Skontaktuj się ze swoim PM online lub telefonicznie i daj im zrozumieć czego oczekujesz i jaki masz harmonogram.

Identyfikowanie potrzeb rozpoczyna się od jednej bądź kilku rozmów, w czasie których zdobywamy wiedzę na temat działalności prowadzonej przez klienta oraz wyzwań jakim musi stawiać czoła. W czasie tych rozmów prezentujemy pomysły w jaki sposób mogłaby nasza współpraca wyglądać oraz określamy członków naszego zespołu, którzy będą partnerować klientowi w trakcie prowadzonych działań.

Wybierz doradcę

Menedżer projektu dobierze doradcę, który najlepiej odpowie na twoje potrzeby.

Podczas naszych rozmów określamy kto z naszego zespołu doradców w największym stopniu zaspokoi jego potrzeby. Nasza rekomendacja opiera się na doświadczeniu naszych doradców oraz ich indywidualnym stylu. W umowie, którą podpisujemy określony jest lider z naszego zespołu (a w określonych sytuacjach jego wsparcie) - skład ten nie zmieni się, chyba że na życzenie klienta.

Odbierz rozwiązanie

Odbierz dedyowane rozwiązanie, które odpowiada twoim potrzebom. Ciesz się sprawnym i spersonalizowanym rozwiązaniem.

Na podstawie naszych rozmów przygotowujemy i przesyłamy oficjalną propozycję opisującą świadczone przez nas usługi, członków zespołu projektowego, którzy podejmą współpracę, koszt usługi oraz ramy czasowe na jej wykonanie. Podejmując współpracę, możesz być pewny, że skład wybranego zespołu, podobnie jak przewidziane koszty pozostaną bez zmian, chyba że sam zdecydujesz o konieczności ich wprowadzania. Chcemy abyś czuł się komfortowo zwracając się do nas ze swoimi pytaniami i wątpliwościami oraz aby taki kontakt był rozwijany we wszystkich naszych projektach.

Jak pracujemy?

Skupiamy duże firmy przemysłowe, startupy i osoby fizyczne, które w innym wypadku być może by ze sobą nie współpracowały i zapewniamy im miejsce i technologię do pracy.

Od czasu do czasu Inventity inwestuje gotówkę w startupy na wczesnym etapie ich rozwoju, nigdy jednak jako główny inwestor. Naszym klientom pomaga to w dopasowaniu interesów poprzez umożliwienie nam udziałuw wartości, którą razem kreujemy.

Referencje

Identyfikacja ryzyk związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Wsparcie w zakresie prowadzenia i rozwoju Small Business.

Doradcy Inventity
dla Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych

„Pan Wojciech Szapiel przeprowadził cykl warsztatów i sesji coachingowych w ramach projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych (KNI), skierowany do pracowników naukowych oraz kadry zarządzającej szkół wyższych. Realizacja przebiegła w sposób satysfakcjonujący zarówno dla Zleceniodawcy, jak i bezpośrednich odbiorców szkoleń. Wszystkie założenia wynikające z warunków umowy zostały wykonane w sposób należyty i nie budzący zastrzeżeń.”

Członek Zarządu
Fundacja Neo Media

Pozyskanie kapitału dla działalności Spółki. Udział w negocjacjach z inwestorami i instytucjami finansowymi oraz zapewnienie wsparcia w przygotowaniu wymaganych dokumentów (m.in. Memorandum Inwestycyjnego, Umowy Transakcyjnej, zabezpieczeń, porozumień, gwarancji, itd.). Doradztwo w zakresie zamknięcia finansowania.

Doradcy Inventity
dla Spółki Violin

Przygotowanie w formie kompletnej dokumentacji: analiz rynkowych, biznesplanów, studiów wykonalności, ekspertyz branżowych i operatów szacunkowych i wycen, wzorów dokumentów transakcyjnych oraz innych raportów i analiz niezbędnych w procesie podjęcia decyzji o wejściu kapitałowym.

Doradcy Inventity
w projekcie „Wiedza i kapitał dla Innowacji Informatycznych i Technologicznych”

„Prace Inventity Foundation przyczyniły się niewątpliwie do optymalizacji koncepcji wdrożeniowej oraz identyfikacji najbardziej perspektywicznych kierunków komercjalizacji wyników projektu. Prace wykonano terminowo i z najwyższą starannością. Z głębokim przekonaniem rekomenduję Inventity Foundation do prac z obszaru doradztwa i oceny strategicznej procesów komercjalizacji wyników projektów B+R.”

Wiceprezes Zarządu
CBRTP

Wsparcie przedsiębiorstw ze Szwajcarii i Lichtensteinu w pierwszej fazie wchodzenia na polski rynek. Wykonanie ekspertyz dotyczących analiz sytuacji gospodarczej całego kraju (Polski) i specyficznych branż. Opracowania o wysokiej jakości i dużym stopieniu przydatności dla przedsiębiorstw szwajcarskich, potencjalnie zainteresowanych bezpośrednimi inwestycjami na terytorium Polski.

Doradcy Inventity
dla Swiss Business Hub

Wykonie analiz eksperckich polegających na opracowaniu biznesplanów, zawierających analizy rynkowe (marketingowe, w tym plan rozwoju przedsięwzięcia) oraz plany finansowe, 12 przedsięwzięć biznesowych wskazanych przez Fundację Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Doradcy Inventity
w projekcie „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”

O warsztatach:
„Zajęcia charakteryzowały się wysokim profesjonalizmem merytorycznym, a wszystkie elementy szkolenia, w tym szczególnie warsztaty wzbudziły żywe zainteresowanie jego uczestników. Osoby biorące udział w szkoleniu potwierdziły dużą przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności, stąd z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że szkolenia sprostały naszym oczekiwaniom.”

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim
PGE

Konsultacje ogólne (m.in. w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, w tym doradztwo psychologiczne, otoczenia prawno-ekonomicznego przedsięwzięcia, marketingu i sprzedaży). Doradztwo specjalistyczne (m.in. doradztwo finansowe, biznesowe, patentowe i technologiczne) dedykowane specyfice konkretnego przedsięwzięcia.

Doradcy Inventity
w projekcie „Wiedza i kapitał dla Innowacji Informatycznych i Technologicznych”

Stworzenie raportu: Study “Machine building, Electric and Metal industry in Poland”.

Doradcy Inventity
dla Swiss Business Hub

„Inventity Foundation realizowała prace doradcze związane ze wsparciem w zakresie tematyki transferu wiedzy i technologii w projekcie ewaluacyjnym realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.”

Wiceprezes Zarządu
Taylor Economics

Preinkubacja w zakresie: badania innowacyjności pomysłu, badania wartości rynkowej wkładów niepieniężnych, przeprowadzenia analizy rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowania biznesplanu, analizy innowacyjnego rozwiązania przed wejściem kapitałowym - zgodnie z metodyką podejmowania inwestycji kapitałowych, tzw. analiza "due diligence" oraz analizy ryzyka.

Doradcy Inventity
w projekcie „Innowacja kluczem do sukcesu”

Przygotowanie: 54 prebiznesplanów, 19 biznesplanów oraz 15 raportów dotyczących zasadności inwestycji. Na ich podstawie nastąpiły wejścia kapitałowe w 14 spółkach.

Doradcy Inventity
w projekcie „S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjności”

„Inventity uczestniczyła w Akademii Komercjalizacji, której celem było wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia umożliwiające wejście w wybrany proces inwestycyjny oraz efektywny nadzór nad procesem transferu technologii. Iventity zrealizowała projekt należycie oraz zgodnie z przyjętym w umowie terminem realizacji. Jakość zrealizowanego zlecenia jest bardzo wysoka i zgodna z oczekiwaniami Zleceniodawcy.”

Członek Zarządu
Invenstin

Szkolenia przedsiębiorców w opracowaniu studiów wykonalności. Na warsztatach została przekazana praktyczna wiedza m.in. z zakresu: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania kapitału, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego oraz wycen wytworów praw własności intelektualnej.

Doradcy Inventity
w projekcie „Media 3.0”

Wsparcie w rozwoju firmy: od jej początków do osiągnięcia pozycji kluczowego gracza na rynku.

Doradcy Inventity
jako wsparcie strategicznie spółki Centrum Rozwoju Energetyki

Case studies

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic