Postaw na inteligentny rozwój

Tutaj znajdziesz innowacyjne rozwiązania technologiczne dla Twojej firmy i wsparcie w ich wdrożeniu

Skąd brać najlepsze pomysły na innowacje technologiczne? Jak wdrażać je z zyskiem dla swojej firmy? U nas znajdziesz odpowiedzi. Już od 7 lat pomagamy firmom takim jak Twoja odkryć innowacyjne pomysły technologiczne i pozwolić im zaistnieć na rynku.

Dlaczego nasza pomoc Ci się przyda?

Tworzymy pomost między biznesem i nauką, a w ramach współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego budujemy Centrum Brokeringu Technologii. To platforma, dzięki której masz możliwość poznania przedstawicieli świata nauki i startupów zainteresowanych komercjalizacją swoich pomysłów.

Zobacz, jak stworzymy nowe szanse na rozwój Twojej firmy

STARTEGIA INNOWACJI
Wprowadzimy do Twojej organizacji innowacje technologiczne oraz wspólnie z Tobą zdefiniować strategię innowacji.
INNOWACYJNE POMYSŁY
Pomożemy Ci w dotarciu do innowacyjnych projektów naukowych w ramach naszego Centrum Brokeringu Technologii..
PLAN ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
Oferujemy Ci również usługi strategicznego doradztwa biznesowego i pomóc Ci w tworzeniu Strategicznego Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa.
ROZWÓJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
Przeprowadzimy warsztaty dla menedżerów według metodologii skalowania biznesu GROWING PAINS.

Zróbmy razem coś przełomowego - poznaj plan działania

Odezwij się do nas

Zadzwoń lub napisz do nas, opisz krótko swoje potrzeby lub problemy.

Dobierzemy menedżera, który będzie się z Tobą kontaktował i nadzorować dalsze etapy współpracy. Przypisany Ci opiekun podczas pogłębionych wywiadów zidentyfikuje obszary wymagające pomocy z naszej strony, a potem podzieli się wstępnymi pomysłami i określi potencjalnych członków zespołu projektowego.

Poznaj doradcę

Gdy już lepiej poznamy Ciebie i Twoje problemy, przedstawimy Ci doradcę Inventity Foundation.

Będzie on pełnić funkcję lidera zespołu projektowego. To on wraz z innymi ekspertami przygotowuje dla Ciebie oficjalną propozycję opisującą planowane działania, skład zespołu projektowego, koszt projektu oraz jego ramy czasowe.

Skorzystaj z rozwiązania

Ciesz się spersonalizowanym rozwiązaniem.

Z nami zyskujesz pewność, że skład wybranego zespołu, przewidziane koszty i harmonogram działań nie ulegną zmianom – chyba że na Twoje życzenie. Poczuj się komfortowo, gdy na Twoich oczach firma z dnia na dzień zaczyna rozkwitać dzięki realizacji naszego planu.

Dlaczego to warto z nami współpracować?

Mamy 7-letnie doświadczenie w komercjalizacji innowacyjnych projektów. Przeanalizowaliśmy ich ponad 2000 i opracowaliśmy ponad 300 szczegółowych strategii oraz biznesplanów. Dzięki nam na rynek trafiło już kilkadziesiąt projektów!

Referencje

Identyfikacja ryzyk związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Wsparcie w zakresie prowadzenia i rozwoju Small Business.

Doradcy Inventity
dla Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych

„Pan Wojciech Szapiel przeprowadził cykl warsztatów i sesji coachingowych w ramach projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych (KNI), skierowany do pracowników naukowych oraz kadry zarządzającej szkół wyższych. Realizacja przebiegła w sposób satysfakcjonujący zarówno dla Zleceniodawcy, jak i bezpośrednich odbiorców szkoleń. Wszystkie założenia wynikające z warunków umowy zostały wykonane w sposób należyty i nie budzący zastrzeżeń.”

Członek Zarządu
Fundacja Neo Media

Pozyskanie kapitału dla działalności Spółki. Udział w negocjacjach z inwestorami i instytucjami finansowymi oraz zapewnienie wsparcia w przygotowaniu wymaganych dokumentów (m.in. Memorandum Inwestycyjnego, Umowy Transakcyjnej, zabezpieczeń, porozumień, gwarancji, itd.). Doradztwo w zakresie zamknięcia finansowania.

Doradcy Inventity
dla Spółki Violin

Przygotowanie w formie kompletnej dokumentacji: analiz rynkowych, biznesplanów, studiów wykonalności, ekspertyz branżowych i operatów szacunkowych i wycen, wzorów dokumentów transakcyjnych oraz innych raportów i analiz niezbędnych w procesie podjęcia decyzji o wejściu kapitałowym.

Doradcy Inventity
w projekcie „Wiedza i kapitał dla Innowacji Informatycznych i Technologicznych”

„Prace Inventity Foundation przyczyniły się niewątpliwie do optymalizacji koncepcji wdrożeniowej oraz identyfikacji najbardziej perspektywicznych kierunków komercjalizacji wyników projektu. Prace wykonano terminowo i z najwyższą starannością. Z głębokim przekonaniem rekomenduję Inventity Foundation do prac z obszaru doradztwa i oceny strategicznej procesów komercjalizacji wyników projektów B+R.”

Wiceprezes Zarządu
CBRTP

Wsparcie przedsiębiorstw ze Szwajcarii i Lichtensteinu w pierwszej fazie wchodzenia na polski rynek. Wykonanie ekspertyz dotyczących analiz sytuacji gospodarczej całego kraju (Polski) i specyficznych branż. Opracowania o wysokiej jakości i dużym stopieniu przydatności dla przedsiębiorstw szwajcarskich, potencjalnie zainteresowanych bezpośrednimi inwestycjami na terytorium Polski.

Doradcy Inventity
dla Swiss Business Hub

Wykonie analiz eksperckich polegających na opracowaniu biznesplanów, zawierających analizy rynkowe (marketingowe, w tym plan rozwoju przedsięwzięcia) oraz plany finansowe, 12 przedsięwzięć biznesowych wskazanych przez Fundację Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Doradcy Inventity
w projekcie „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”

O warsztatach:
„Zajęcia charakteryzowały się wysokim profesjonalizmem merytorycznym, a wszystkie elementy szkolenia, w tym szczególnie warsztaty wzbudziły żywe zainteresowanie jego uczestników. Osoby biorące udział w szkoleniu potwierdziły dużą przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności, stąd z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że szkolenia sprostały naszym oczekiwaniom.”

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim
PGE

Konsultacje ogólne (m.in. w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, w tym doradztwo psychologiczne, otoczenia prawno-ekonomicznego przedsięwzięcia, marketingu i sprzedaży). Doradztwo specjalistyczne (m.in. doradztwo finansowe, biznesowe, patentowe i technologiczne) dedykowane specyfice konkretnego przedsięwzięcia.

Doradcy Inventity
w projekcie „Wiedza i kapitał dla Innowacji Informatycznych i Technologicznych”

Stworzenie raportu: Study “Machine building, Electric and Metal industry in Poland”.

Doradcy Inventity
dla Swiss Business Hub

„Inventity Foundation realizowała prace doradcze związane ze wsparciem w zakresie tematyki transferu wiedzy i technologii w projekcie ewaluacyjnym realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.”

Wiceprezes Zarządu
Taylor Economics

Preinkubacja w zakresie: badania innowacyjności pomysłu, badania wartości rynkowej wkładów niepieniężnych, przeprowadzenia analizy rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowania biznesplanu, analizy innowacyjnego rozwiązania przed wejściem kapitałowym - zgodnie z metodyką podejmowania inwestycji kapitałowych, tzw. analiza "due diligence" oraz analizy ryzyka.

Doradcy Inventity
w projekcie „Innowacja kluczem do sukcesu”

Przygotowanie: 54 prebiznesplanów, 19 biznesplanów oraz 15 raportów dotyczących zasadności inwestycji. Na ich podstawie nastąpiły wejścia kapitałowe w 14 spółkach.

Doradcy Inventity
w projekcie „S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjności”

„Inventity uczestniczyła w Akademii Komercjalizacji, której celem było wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia umożliwiające wejście w wybrany proces inwestycyjny oraz efektywny nadzór nad procesem transferu technologii. Iventity zrealizowała projekt należycie oraz zgodnie z przyjętym w umowie terminem realizacji. Jakość zrealizowanego zlecenia jest bardzo wysoka i zgodna z oczekiwaniami Zleceniodawcy.”

Członek Zarządu
Invenstin

Szkolenia przedsiębiorców w opracowaniu studiów wykonalności. Na warsztatach została przekazana praktyczna wiedza m.in. z zakresu: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania kapitału, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego oraz wycen wytworów praw własności intelektualnej.

Doradcy Inventity
w projekcie „Media 3.0”

Wsparcie w rozwoju firmy: od jej początków do osiągnięcia pozycji kluczowego gracza na rynku.

Doradcy Inventity
jako wsparcie strategicznie spółki Centrum Rozwoju Energetyki

Case studies

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic