„W dzisiejszym świecie to nie grube
ryby zjadają małe, ale szybkie ryby
zjadają wolniejsze.”

- Klaus Schwab, założyciel i prezes
Światowego Forum Ekonomicznego.

Instytucja Otoczenia Biznesu

Inventity Foundation posiada akredytację Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) udzieloną przez Ministerstwo Rozwoju. Jest niezależnym podmiotem non profit działającym w dziedzinie strategii, transferu technologii oraz doradztwa w innowacji zorientowanej na kreowanie wartości.

Wspieramy naszych klientów w przyśpieszeniu procesu innowacji, aby zdobyli przewagę nad konkurencją i stworzyli w przyszłości firmy, które odniosą sukces.

Oferujemy rozwiązania dostosowane do sytuacji, aby wspierać proces zarządzania wszystkimi etapami procesu innowacyjnego wraz z całościowym podejściem do zastosowania innowacji zintegrowanych z rynkiem oraz oceną technologiczną.

Możemy pomóc twojej firmie w:

  • ustaleniu strategii prac badawczo-rozwojowych
  • rozwoju firmy oraz produktu
  • organizacji produkcji oraz uprzemysłowienia
  • ustaleniu procesów strategii marketingowej
  • ustaleniu strategii rozwoju innowacji i ekspansji firmy
  • poprawie strategii zarządzania i wydajności ochrony środowiskowej

Dzięki szerokiej wiedzy biznesowej oraz naszemu zrozumieniu nowych, powstających technologii, szybko możemy ocenić twój potencjał innowacyjny. Poprzez ocenę twojej technologii, wewnętrznego know-how, ocenę możliwości finansowych oraz potencjalnych partnerów, tworzymy efektywne strategie, aby wspomóc twoje działania badawczo-rozwojowe oraz przyśpieszyć rozwój twojej firmy. Wspieramy twoją firmę podczas całego procesu oraz na etapie wdrożenia, aby upewnić się, że cała operacja zakończy się sukcesem.

Inventity dzieli się doświadczeniami w trzech obszarach:

  1. Od pomysłu do komercjalizacji – gdzie wspieramy pomysłodawców (w tym, ze środowisk akademickich) w doprowadzeniu do komercjalizacji ich pomysłu,
  2. Wdrażanie innowacji i akceleracja pomysłów – gdzie skupiamy duże firmy przemysłowe, startupy i osoby fizyczne, które w innym wypadku być może by ze sobą nie współpracowały i zapewniamy im platformę do pracy.
  3. Poprawie efektywności organizacyjnej i skalowanie firmy – gdzie dostarczamy analizy, doradztwo i szkolenia dla funkcjonujących przedsiębiorstw w zakresie przeciwdziałania barierom wzrostu. Prace te są realizowane w oparciu o międzynarodową metodykę Growing Pains. Inventity Foundation od wielu lat współpracuje z twórcą tej metody, profesorem Ericem Flamholtzem, jest także wydawcą polskiej edycji jego książki „Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw”.

..i wpływ, jaki mamy osiągnąć

Problem 1

Młode polskie spółki technologiczne są kreatywne i posiadają innowacyjne pomysły. Główne bariery uniemożliwiające ich wdrożenie leżą wewnątrz. Są nimi brak dobrych menedżerów i niewydolna organizacja.

Przeprowadzane badania pokazywały, że spółki z jednej strony potrzebują wiedzy w postaci szkoleń i warsztatów, jak i bezpośredniego doradztwa dedykowanego dla ich specyficznej sytuacji.

W naszych działaniach dotyczących wyboru Spółek do wsparcia oraz sposobie budowania wartości (smart money) i wsparciu firm w optymalnym wdrożeniu innowacji technologicznych wykorzystamy powyżej wspomnianą unikalną metodologię Growing Pains.

Wspomożemy też te firmy w przygotowaniu strategicznego biznes planu, który oprócz przygotowania Spółki do optymalnego wdrożenia innowacji technologicznej pomoże Spółce pozyskać kolejne rundy finansowania, niezbędne do dalszego wzrostu i uzyskania maksymalnych korzyści z wdrożonych technologii.

Odpowie to na drugi z zidentyfikowanych przez nas w Badaniach problemów.

Problem 2

Młode, polskie firmy innowacyjne nie mają większych problemów z pozyskaniem środków na pierwszą rundę finansowania. Jednakże, w większości Spółek na skutek złego zarządzania, środki te się szybko kończą bez perspektyw na kolejne rundy finansowania.

Nasze wnioski są zbieżne z badaniami na rynkach światowych.  Według badań amerykańskiego rynku startupów (1027 przeanalizowanych Spółek, które otrzymały finansowanie na etapie Seed w latach 2009-2010) przeprowadzonego przez CB Insight:

- 77% firm zbankrutowało lub zatrzymało się w rozwoju i działa samowystarczalnie na niewielką skalę nie oferując żadnej istotnej wartości dla udziałowców
- 40% firm w kolejnych latach pozyskało drugą rundę finansowania
- 22% firm dokonało w kolejnych latach exitu, głównie przez M&A lub
- IPO 1% firm osiągnęło wartość powyżej 1 miliard USD

W naszym podejściu, zapewnimy aby firmy otrzymały odpowiednią dozę wsparcia w efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów, jak też przygotujemy je na pozyskiwanie kolejnych rund finansowania w ramach komercjalizacji i budowy rynku dla innowacji technologicznej.

Problem 3

Większość innowacyjnych rozwiązań i najlepszych pomysłów przynoszących kolosalne zyski swoim spółkom nie powstaje w działach R&D korporacji, lecz w garażach i na uczelnianych laboratoriach.

Duże przedsiębiorstwa, współpracując ze startupami mogą wykorzystać ich naturalne zalety i przetestować, rozwinąć lub wdrożyć nowy pomysł – bez ryzyka oraz niskim nakładem finansowym. Ponadto do zbudowania dużej firmy (o wysokiej wartości lub znacznym wzroście przychodów) potrzeba coraz mniej czasu.

Umiejętność zauważenia tego potencjału przez korporacje i nawiązanie współpracy staje się podstawową osią rozwoju dużych firm.

Case studies

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic