Przekształcimy Twój pomysł w opłacalny biznes

Połączmy siły, by Twoje innowacje technologiczne znalazły się na rynku

Masz innowacyjny pomysł i marzysz o tym, by nie zaistniał on tyko w naukowej prasie czy na konferencji? Chciałbyś, by Twoje odkrycie było przydatne dla firm lub społeczeństwa? Pozwól, że zajmiemy się komercjalizacją Twojego pomysłu i wyposażymy Cię w kluczowe kompetencje biznesowe!

Udzielimy Ci wsparcia na każdym etapie wdrażania innowacji oraz zapewnimy ochronę Twojego pomysłu. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na otwarcie własnej firmy lub przekazanie praw innemu przedsiębiorstwu – jedno jest pewne – Twój pomysł zostanie wykorzystany w praktyce.

Nasze kompleksowe podejście zapewni Ci sukces

DORADZAMY STRATEGICZNIE

GROWING PAINS SCHOOL TechConsulting
Wesprzemy Cię naszym doświadczeniem

Wesprzemy Cię w procesie wdrażania innowacji technologicznej w firmie oraz w skalowaniu Twojej firmy.
Jesteśmy akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu, co umożliwia Ci skorzystanie z naszych usług w ramach dofinansowań na innowacyjne projekty.
Podzielimy się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem podczas interaktywnych warsztatów, co pozwoli nam wspólnie wypracować najlepszy sposób na komercjalizację Twojego pomysłu.

KREUJEMY PRZESTRZEŃ DO WSPÓŁPRACY

CENTRUM BROKERINGU TECHNOLOGII
Wsłuchaj się w potrzeby biznesu i opowiedz o swoich

Pomagamy środowiskom naukowym i biznesowym lepiej się zrozumieć, wsłuchać w obustronne potrzeby oraz poznać wzajemne oczekiwania. Robimy to, by wspierać innowacyjność i komercjalizacje wyników badań naukowych, a także otworzyć naukę na rynek pracy i potrzeby gospodarki.

W ramach współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyliśmy Centrum Brokeringu Technologii, dzięki czemu umożliwiamy Ci spotkania z przedsiębiorcami, których w innych okolicznościach byś nie poznał. To nie tylko okazja do wymiany spostrzeżeń czy wzajemnego zrozumienia, ale przede wszystkim szansa na zrobienie czegoś wspólnie.

WYJAŚNIAMY BIZNES LUDZIOM NAUKI

GROWING PAINS SCHOOL TechEducation
Dołącz do Akademii Liderów Innowacji

Dobry pomysł to często za mało, by osiągnąć rynkowy sukces. Do tego niezbędne są umiejętności biznesowe i konkretna wiedza z zakresu tworzenia długofalowej strategii biznesowej. Zapraszamy Cię do udziału w programach szkoleniowych dla naukowców i wynalazców w ramach Akademii Liderów Innowacji:

Dowiesz się, jak przekształcać technologiczny pomysł w opłacalny i skalowalny biznes.
Poznasz unikalną metodykę GROWIN PAINS, która pomaga uniknąć wielu kosztownych zaniedbań i nie wpaść w pułapkę Barier Wzrostu.
W skrócie – zostaniesz przedsiębiorczym innowatorem, który ma biznesowe spojrzenie na swój pomysł.

Stań się przedsiębiorczym naukowcem

Współpracuj z firmami i zarabiaj na swoich innowacjach technologicznych dzięki pomocy naszych doświadczonych doradców.

Referencje

Identyfikacja ryzyk związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Wsparcie w zakresie prowadzenia i rozwoju Small Business.

Doradcy Inventity
dla Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych

„Pan Wojciech Szapiel przeprowadził cykl warsztatów i sesji coachingowych w ramach projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych (KNI), skierowany do pracowników naukowych oraz kadry zarządzającej szkół wyższych. Realizacja przebiegła w sposób satysfakcjonujący zarówno dla Zleceniodawcy, jak i bezpośrednich odbiorców szkoleń. Wszystkie założenia wynikające z warunków umowy zostały wykonane w sposób należyty i nie budzący zastrzeżeń.”

Członek Zarządu
Fundacja Neo Media

Pozyskanie kapitału dla działalności Spółki. Udział w negocjacjach z inwestorami i instytucjami finansowymi oraz zapewnienie wsparcia w przygotowaniu wymaganych dokumentów (m.in. Memorandum Inwestycyjnego, Umowy Transakcyjnej, zabezpieczeń, porozumień, gwarancji, itd.). Doradztwo w zakresie zamknięcia finansowania.

Doradcy Inventity
dla Spółki Violin

Przygotowanie w formie kompletnej dokumentacji: analiz rynkowych, biznesplanów, studiów wykonalności, ekspertyz branżowych i operatów szacunkowych i wycen, wzorów dokumentów transakcyjnych oraz innych raportów i analiz niezbędnych w procesie podjęcia decyzji o wejściu kapitałowym.

Doradcy Inventity
w projekcie „Wiedza i kapitał dla Innowacji Informatycznych i Technologicznych”

„Prace Inventity Foundation przyczyniły się niewątpliwie do optymalizacji koncepcji wdrożeniowej oraz identyfikacji najbardziej perspektywicznych kierunków komercjalizacji wyników projektu. Prace wykonano terminowo i z najwyższą starannością. Z głębokim przekonaniem rekomenduję Inventity Foundation do prac z obszaru doradztwa i oceny strategicznej procesów komercjalizacji wyników projektów B+R.”

Wiceprezes Zarządu
CBRTP

Wsparcie przedsiębiorstw ze Szwajcarii i Lichtensteinu w pierwszej fazie wchodzenia na polski rynek. Wykonanie ekspertyz dotyczących analiz sytuacji gospodarczej całego kraju (Polski) i specyficznych branż. Opracowania o wysokiej jakości i dużym stopieniu przydatności dla przedsiębiorstw szwajcarskich, potencjalnie zainteresowanych bezpośrednimi inwestycjami na terytorium Polski.

Doradcy Inventity
dla Swiss Business Hub

Wykonie analiz eksperckich polegających na opracowaniu biznesplanów, zawierających analizy rynkowe (marketingowe, w tym plan rozwoju przedsięwzięcia) oraz plany finansowe, 12 przedsięwzięć biznesowych wskazanych przez Fundację Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Doradcy Inventity
w projekcie „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”

O warsztatach:
„Zajęcia charakteryzowały się wysokim profesjonalizmem merytorycznym, a wszystkie elementy szkolenia, w tym szczególnie warsztaty wzbudziły żywe zainteresowanie jego uczestników. Osoby biorące udział w szkoleniu potwierdziły dużą przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności, stąd z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że szkolenia sprostały naszym oczekiwaniom.”

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim
PGE

Konsultacje ogólne (m.in. w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, w tym doradztwo psychologiczne, otoczenia prawno-ekonomicznego przedsięwzięcia, marketingu i sprzedaży). Doradztwo specjalistyczne (m.in. doradztwo finansowe, biznesowe, patentowe i technologiczne) dedykowane specyfice konkretnego przedsięwzięcia.

Doradcy Inventity
w projekcie „Wiedza i kapitał dla Innowacji Informatycznych i Technologicznych”

Stworzenie raportu: Study “Machine building, Electric and Metal industry in Poland”.

Doradcy Inventity
dla Swiss Business Hub

„Inventity Foundation realizowała prace doradcze związane ze wsparciem w zakresie tematyki transferu wiedzy i technologii w projekcie ewaluacyjnym realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.”

Wiceprezes Zarządu
Taylor Economics

Preinkubacja w zakresie: badania innowacyjności pomysłu, badania wartości rynkowej wkładów niepieniężnych, przeprowadzenia analizy rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowania biznesplanu, analizy innowacyjnego rozwiązania przed wejściem kapitałowym - zgodnie z metodyką podejmowania inwestycji kapitałowych, tzw. analiza "due diligence" oraz analizy ryzyka.

Doradcy Inventity
w projekcie „Innowacja kluczem do sukcesu”

Przygotowanie: 54 prebiznesplanów, 19 biznesplanów oraz 15 raportów dotyczących zasadności inwestycji. Na ich podstawie nastąpiły wejścia kapitałowe w 14 spółkach.

Doradcy Inventity
w projekcie „S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjności”

„Inventity uczestniczyła w Akademii Komercjalizacji, której celem było wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia umożliwiające wejście w wybrany proces inwestycyjny oraz efektywny nadzór nad procesem transferu technologii. Iventity zrealizowała projekt należycie oraz zgodnie z przyjętym w umowie terminem realizacji. Jakość zrealizowanego zlecenia jest bardzo wysoka i zgodna z oczekiwaniami Zleceniodawcy.”

Członek Zarządu
Invenstin

Szkolenia przedsiębiorców w opracowaniu studiów wykonalności. Na warsztatach została przekazana praktyczna wiedza m.in. z zakresu: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania kapitału, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego oraz wycen wytworów praw własności intelektualnej.

Doradcy Inventity
w projekcie „Media 3.0”

Wsparcie w rozwoju firmy: od jej początków do osiągnięcia pozycji kluczowego gracza na rynku.

Doradcy Inventity
jako wsparcie strategicznie spółki Centrum Rozwoju Energetyki

Case studies

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic