Misją Inventity
jest wspieranie...

Poprzez transfer najnowszej wiedzy i technologii, konkurencyjności oraz innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Wspieramy cały proces transferu wiedzy i technologii – zaczynając od badań na najwyższym światowym poziomie, poprzez proces ewaluacji, ochrony własności intelektualnej, aż do tworzenia nowych firm typu start-up w oraz kreowanie postępu i strategii komercjalizacji.

Współpracując z przedsiębiorcami i naukowcami uczestniczymy w pracach badawczych, prowadzimy warsztaty tematyczne oraz wspieramy inicjatywy edukacyjne, które mają inspirować do prac nad innowacyjnymi projektami i rozwijać postawy przedsiębiorcze.

Naszym zadaniem jest stymulowanie powstawania i wdrażanie innowacji technologicznych, organizacyjnych oraz nowych rozwiązań na poziomie modelu biznesowego.

Jesteśmy zarówno idealistyczni, jak i praktyczni. Uważamy, że osiąganie doskonałych wyników wymaga określenia ambitnych celów, zrozumienia jak działa świat, i działania zgodnie z naszymi pryncypiami.

Naszym zdaniem Polska jest jednym z najlepiej rokujących miejsc w Europie w zakresie potencjału rozwoju zaawansowanych technologii – zarówno w przemyśle, jak i technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Dążymy do tego, żeby to właśnie w Polsce powstawały pomysły zmieniające reguły gry.