Mapa Strategii

Aby pobrać broszurę, wypełnij poniższy formularz:

Broszura zostanie przysłana w ciągu 12 dni na podany adres email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Program szkolenia Pobierz raport Barier Wzrostu
Planowanie Strategiczne & Efektywność Zarządcza

Aby pobrać broszurę, wypełnij poniższy formularz:

Broszura zostanie przysłana w ciągu 12 dni na podany adres email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Program szkolenia Pobierz raport Barier Wzrostu
Mapa Strategicznego Rozwoju dla ośrodka transferu technologii

Aby pobrać broszurę, wypełnij poniższy formularz:

Broszura zostanie przysłana w ciągu 12 dni na podany adres email.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Program szkolenia Pobierz raport Barier Wzrostu

Oferta usług szkoleniowych i doradczych dla firm
GROWING PAINS SCHOOL

EDUKACJA

Business education

TechEducation

KONSULTING

Strategic business consulting

TechConsulting

Współpraca w projekcie
BROKERING INNOWACJI

Inventity Foundation zajmuje się realizowaniem projektów w obszarze Brokeringu Innowacji, czyli rozwijania dialogu i komercyjnej współpracy środowisk naukowych z biznesem.

Wspieramy osoby posiadające pomysł na innowacyjny biznes, naukowców i wynalazców w ich drodze na rynek. Dzięki współpracy z Fundacją, naukowiec czy twórca innowacji może zrealizować swój pomysł w praktyce.

Pomagamy na każdym etapie innowacji. Od wsparcia procesu badawczego, poprzez ocenę i ochronę wynalazku oraz pomoc w wyborze ścieżki komercjalizacji, dalszy rozwój produktu, aż do znalezienia inwestora lub odbiorcy innowacji (fundusze VC, duże firmy zainteresowane wprowadzeniem innowacji technologicznej do swego środowiska).

Dla wynalazców, naukowców, startupów

Dla Parków Technologicznych

Dla przedsiębiorstw

Dla funduszy VC & PE

Dlaczego to warto z nami współpracować?
Mamy 7-letnie doświadczenie w komercjalizacji innowacyjnych projektów. Przeanalizowaliśmy ich ponad 2000 i opracowaliśmy ponad 300 szczegółowych strategii oraz biznesplanów. Jesteśmy Liderami Nowoczesnej Przedsiębiorczości, a dzięki nam na rynek trafiło już kilkadziesiąt projektów!

Dla kogo?

Szkolenia otwarte dla osób indywidualnych

Programy otwarte

Dedykowana ofertadla firm

Programy dedykowane

Dla osób indywidualnych i firm

E-learning

Edukacja w zakresie zarządzania jest kluczowa dla budowania potencjału, którego spółki i inne organizacje potrzebują w celu przystosowania się do zmian w otaczającym środowisku. Środowisko cyfrowe oddziałuje na rozwój kadry zarządzającej w taki sam sposób jak na inne aspekty biznesowe i społeczne. Oprócz nacisku na wysoką jakość, osobistą edukację kierownictwa najwyższego szczebla, w Inventity wykorzystujemy także możliwości jakie daje środowisko cyfrowe.

Programy online zapewniają żyjącym w pośpiechu pracownikom szczebla kierowniczego – dla których przeznaczanie określonego czasu i zachowanie sztywnego harmonogramu stanowi nieustanne wyzwanie – elastyczność uczenia się zgodnie z możliwościami jakie daje im ich grafik. Ponadto organizacje mogą czerpać z zakresu i tempa edukacji online, aby dać swoim pracownikom wiedzę niezbędną do formułowania nowych strategii i wykorzystywania ich do transformacji organizacji.