Pomagamy osobom, zespołom
i organizacjom stawać się silniejszymi.

Skalowanie biznesu

Inventity Foundation jest firmą znaną w całym kraju ze względu na swoje kompetencje w zakresie wspierania liderów firm w budowaniu stabilnych, odnoszących sukcesy i najlepszych w swojej klasie organizacji.

Prowadzimy działalność B+R skupioną na rozwoju metodologii i narzędzi służących wzmacnianiu osób, zespołów i organizacji.

Nawiązujemy partnerską współpracę z naszymi klientami celem nauczenia ich stosowania naszych najlepszych narzędzi.

Kluczową osią naszego doradztwa jest wykorzystanie metodyki Growing Pains, autorstwa wybitnego amerykańskiego profesora – Erica Flamholtza. Dzięki zastosowaniu tej metodyki w praktyce wiele firm w Polsce i na świecie osiągnęło olbrzymi sukces komercyjny, dołączając do grona liderów światowej gospodarki (m.in. Starbucks Coffee, Allianz, Movenpick).

Growing Pains

  1. Promocja metodyki w Polsce, między innymi przez wydanie i promocję książki profesora Flamholtza „Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw”
  2. Szkolenia certyfikowane dla konsultantów pracujących metodyką Growing Pains,
  3. Konsultacje ad-hoc realizowane przez naszych ekspertów
  4. Warsztaty otwarte oraz dedykowane dla firm z zakresu skalowalności przedsiębiorstw oraz performance management
  5. Doradztwo i konsulting dla firm

W ciągu ostatnich 10 lat miliardy złotych ze środków europejskich sfinansowały tysiące innowacyjnych projektów w Polsce. Zdecydowana większość z nich nigdy nie dotarła do przychodów, nie mówiąc o zyskach. Główny powód takiego stanu rzeczy to brak profesjonalnego wsparcia niefinansowego. Pieniądze nie wystarczą by innowacyjny produkt przekształcić w funkcjonujące, zyskowne i rosnące przedsiębiorstwo. Do tego potrzebne jest zbudowanie wygrywającej organizacji, która umiejętnie wyskaluje innowacyjny produkt lub usługę.

Liczne prowadzone przez nas badania i analizy, między innymi w ramach projektu badawczego „Bariery i czynniki wzrostu firm w Polsce” realizowanego przy współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, twórcy metodyki Growing Pains profesora Erica Flamholtza oraz zespół Inventity Foundation, pokazały duże zapotrzebowanie na wzrost kompetencji w MŚP.

Nasza badanie dotyczyło następujących zagadnień: Jakie czynniki decydują o sukcesie w biznesie? Co wyróżnia firmy, które skutecznie pokonują kolejne etapy rozwoju, omijając napotykane na każdym z nich pułapki?

Badanie wykazało, że potencjał firmy do osiągnięcia sukcesu możemy zmierzyć poprzez identyfikację jej wewnętrznych barier rozwoju oraz określenie efektywności organizacyjnej. Działania te możemy zrealizować za pomocą sprawdzonych na świecie narzędzi:

  • Badanie Barier Wzrostu (Growing Pains Survey©),
  • Analiza Efektywności Organizacyjnej (Organizational Effectiveness Survey©).

Case studies

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic