Zaprojektuj Trwale Wygrywającą Organizację

Poznaj GROWING PAINS – Twój klucz do wzrastania w biznesie

Rozwój Twojej firmy przystopował? Jej wartość stoi w miejscu, a nawet spada? Najprawdopodobniej przyczyną tych kłopotów są Bariery Wzrostu, które zagrażają sukcesowi organizacji. Jak je pokonać i zadbać o długofalowy wzrost firmy?

Weź sprawy w swoje ręce i wprowadź do firmy unikalną metodologię skalowania biznesu GROWING PAINS, dzięki której zwiększysz efektywność zarządzania i lepiej wykorzystasz istniejące zasoby.

Dlaczego nasza pomoc Ci się przyda?

Jako jedyni w Polsce nauczamy metody GROWING PAINS i pomagamy firmom o różnej wielkości i profilach działalności osiągnąć pełnie swoich możliwości. Dzięki warsztatom skrojonym na potrzeby Twojej firmy lub doradztwu strategicznemu:

Zwiększysz skalę swojej działalności
Poznasz skuteczne narzędzia generujące wzrost
Zminimalizujesz ryzyka związane z rozwojem firmy
Stworzysz Strategiczny Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa i Strategię Sukcesu
Dowiesz się, jak budować Stymulującą Kulturę Organizacyjną

Oto 3 dowody na to, że współpraca z nami pozwoli Ci rozwinąć firmę

Unikalna metodyka

Współpracujemy bezpośrednio z twórcą metodyki GROWING PAINS prof. Eric'iem Flamholtzem - światowym ekspertem w dziedzinie zarządzania firmą i budowania Kultury Organizacyjnej. Wydaliśmy jego książkę Growing Pains – Sztuka skalowania przedsiębiorstw (kup książkę: https://www.growingpains.pl/), którą szybko uznano za kanoniczną pozycję na temat rozwoju organizacji. Dzięki bliskiej współpracy z prof. Flamholtzem mamy dostęp do unikalnych źródeł wiedzy o dobrych praktykach z zakresu skalowania firm, które adaptujemy do polskich warunków.

Sprawdzone narzędzia

Korzystamy wyłącznie ze zweryfikowanych narzędzi i metodyki o potwierdzonej naukowo oraz empirycznie skuteczności. Dzięki temu zyskujesz pewność, że nasza pomoc przełoży się na większą efektywność Twojej firmy! Stosowane przez nas zintegrowane podejście sprawdza się w różnej wielkości firmach – od startupów po liderów rynkowych czy organizacje non-profit. Przebadaliśmy 700 spółek w Polsce w poszukiwaniu Growing Pains, dlatego teraz wiemy doskonale jak im pomóc. Skupiamy się nie tylko na doraźnej pomocy, lecz także budowie trwałej przewagi Twojej firmy w postaci stymulującej Kultury Organizacyjnej.

Partnerskie podejście

Wierzymy, że Twoja wiedza wewnątrzorganizacyjna i nasze doświadczenie to połączenie idealne, które przynosi najlepsze efekty. W związku z tym współpracujemy zawsze na zasadach partnerskich, doradzając Ci i wspólnie wypracowując rozwiązania idealnie dopasowane do potrzeb Twojej organizacji. Zapewniamy Ci zarówno nasze doradztwo, jak i warsztaty czy programy rozwoju, podczas których nauczysz się, jak wdrażać w życie wypracowaną wspólnie z naszymi doradcami Strategię Sukcesu.

Stwórzmy Strategie Sukcesu Twojej firmy

Robimy bardzo dużo dla rozwoju firm, przedsiębiorczości i innowacji w Polsce, a nasi doradcy są zawsze gotowi, by wesprzeć Cię w dążeniu do sukcesu. Przekonaj się teraz, jak możemy Ci pomóc.

Referencje

Identyfikacja ryzyk związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Wsparcie w zakresie prowadzenia i rozwoju Small Business.

Doradcy Inventity
dla Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych

„Pan Wojciech Szapiel przeprowadził cykl warsztatów i sesji coachingowych w ramach projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych (KNI), skierowany do pracowników naukowych oraz kadry zarządzającej szkół wyższych. Realizacja przebiegła w sposób satysfakcjonujący zarówno dla Zleceniodawcy, jak i bezpośrednich odbiorców szkoleń. Wszystkie założenia wynikające z warunków umowy zostały wykonane w sposób należyty i nie budzący zastrzeżeń.”

Członek Zarządu
Fundacja Neo Media

Pozyskanie kapitału dla działalności Spółki. Udział w negocjacjach z inwestorami i instytucjami finansowymi oraz zapewnienie wsparcia w przygotowaniu wymaganych dokumentów (m.in. Memorandum Inwestycyjnego, Umowy Transakcyjnej, zabezpieczeń, porozumień, gwarancji, itd.). Doradztwo w zakresie zamknięcia finansowania.

Doradcy Inventity
dla Spółki Violin

Przygotowanie w formie kompletnej dokumentacji: analiz rynkowych, biznesplanów, studiów wykonalności, ekspertyz branżowych i operatów szacunkowych i wycen, wzorów dokumentów transakcyjnych oraz innych raportów i analiz niezbędnych w procesie podjęcia decyzji o wejściu kapitałowym.

Doradcy Inventity
w projekcie „Wiedza i kapitał dla Innowacji Informatycznych i Technologicznych”

„Prace Inventity Foundation przyczyniły się niewątpliwie do optymalizacji koncepcji wdrożeniowej oraz identyfikacji najbardziej perspektywicznych kierunków komercjalizacji wyników projektu. Prace wykonano terminowo i z najwyższą starannością. Z głębokim przekonaniem rekomenduję Inventity Foundation do prac z obszaru doradztwa i oceny strategicznej procesów komercjalizacji wyników projektów B+R.”

Wiceprezes Zarządu
CBRTP

Wsparcie przedsiębiorstw ze Szwajcarii i Lichtensteinu w pierwszej fazie wchodzenia na polski rynek. Wykonanie ekspertyz dotyczących analiz sytuacji gospodarczej całego kraju (Polski) i specyficznych branż. Opracowania o wysokiej jakości i dużym stopieniu przydatności dla przedsiębiorstw szwajcarskich, potencjalnie zainteresowanych bezpośrednimi inwestycjami na terytorium Polski.

Doradcy Inventity
dla Swiss Business Hub

Wykonie analiz eksperckich polegających na opracowaniu biznesplanów, zawierających analizy rynkowe (marketingowe, w tym plan rozwoju przedsięwzięcia) oraz plany finansowe, 12 przedsięwzięć biznesowych wskazanych przez Fundację Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Doradcy Inventity
w projekcie „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”

O warsztatach:
„Zajęcia charakteryzowały się wysokim profesjonalizmem merytorycznym, a wszystkie elementy szkolenia, w tym szczególnie warsztaty wzbudziły żywe zainteresowanie jego uczestników. Osoby biorące udział w szkoleniu potwierdziły dużą przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności, stąd z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że szkolenia sprostały naszym oczekiwaniom.”

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim
PGE

Konsultacje ogólne (m.in. w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, w tym doradztwo psychologiczne, otoczenia prawno-ekonomicznego przedsięwzięcia, marketingu i sprzedaży). Doradztwo specjalistyczne (m.in. doradztwo finansowe, biznesowe, patentowe i technologiczne) dedykowane specyfice konkretnego przedsięwzięcia.

Doradcy Inventity
w projekcie „Wiedza i kapitał dla Innowacji Informatycznych i Technologicznych”

Stworzenie raportu: Study “Machine building, Electric and Metal industry in Poland”.

Doradcy Inventity
dla Swiss Business Hub

„Inventity Foundation realizowała prace doradcze związane ze wsparciem w zakresie tematyki transferu wiedzy i technologii w projekcie ewaluacyjnym realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.”

Wiceprezes Zarządu
Taylor Economics

Preinkubacja w zakresie: badania innowacyjności pomysłu, badania wartości rynkowej wkładów niepieniężnych, przeprowadzenia analizy rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowania biznesplanu, analizy innowacyjnego rozwiązania przed wejściem kapitałowym - zgodnie z metodyką podejmowania inwestycji kapitałowych, tzw. analiza "due diligence" oraz analizy ryzyka.

Doradcy Inventity
w projekcie „Innowacja kluczem do sukcesu”

Przygotowanie: 54 prebiznesplanów, 19 biznesplanów oraz 15 raportów dotyczących zasadności inwestycji. Na ich podstawie nastąpiły wejścia kapitałowe w 14 spółkach.

Doradcy Inventity
w projekcie „S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjności”

„Inventity uczestniczyła w Akademii Komercjalizacji, której celem było wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia umożliwiające wejście w wybrany proces inwestycyjny oraz efektywny nadzór nad procesem transferu technologii. Iventity zrealizowała projekt należycie oraz zgodnie z przyjętym w umowie terminem realizacji. Jakość zrealizowanego zlecenia jest bardzo wysoka i zgodna z oczekiwaniami Zleceniodawcy.”

Członek Zarządu
Invenstin

Szkolenia przedsiębiorców w opracowaniu studiów wykonalności. Na warsztatach została przekazana praktyczna wiedza m.in. z zakresu: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania kapitału, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego oraz wycen wytworów praw własności intelektualnej.

Doradcy Inventity
w projekcie „Media 3.0”

Wsparcie w rozwoju firmy: od jej początków do osiągnięcia pozycji kluczowego gracza na rynku.

Doradcy Inventity
jako wsparcie strategicznie spółki Centrum Rozwoju Energetyki

Case studies

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic