Mapa Strategii

program warsztatowo-doradczy dla firm
Zaprojektuj sukces swojej Organizacji
Poznaj klucz do wzrastania Twojej firmy

Czy wiedziałeś, że na każde 100 nowo powstałych firm przetrwa 20, a tylko 2 osiągną prawdziwy sukces i odpowiednio dużą skalę? W czym tkwi sukces najlepszych organizacji i jak do nich dołączyć – niezależnie od tego, czy budujesz nową firmę czy chcesz rozwijać już tę funkcjonującą na rynku? Odpowiedź jest prosta – w dobrym planie. Przygotuj go z nami według metodyki GROWING PAINS, która zapewniła zwycięstwo wielu firmom na świecie .

Mapa Strategii Firmy oraz Strategiczny Plan Rozwoju to ramowe długofalowe plany, wokół których budujesz przyszłość swojej firmy. Pozwalają one znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • jak pokonywać Bariery Wzrostu i umiejętnie skalować firmę,
 • jakie są aktualne potrzeby Twojej organizacji i jak na nie odpowiedzieć, by zwiększyć efektywność zarządzania,
 • jak rozwijać biznes w perspektywie 3-5 lat.

Skorzystaj z programu warsztatowo-doradczego dla Twojej Firmy, poznaj narzędzie, dzięki któremu wiele światowych i polskich firm osiągnęło pozycję rynkowego lidera i stwórz taką przyszłość swojej firmie.

Co zyskujesz, biorąc udział w warsztacie?

 • Poznasz zasady skalowania Organizacji, dzięki czemu efektywniej zadbasz o przyszłość swojej firmy i ułatwisz wdrażanie strategii długofalowego rozwoju wg metodyki skalowania przedsiębiorstw GROWING PAINS.

 • Otrzymasz konkretne narzędzia, które pozwolą Ci ocenić możliwości oraz zagrożenia, które wynikają z otoczenia konkurencyjnego, co pozwoli Ci budować Wygrywającą Organizację (według koncepcji Piramidy Rozwoju Organizacyjnego).

 • Wspólnie z doradcami Inventity Foundation stworzysz Mapę Strategicznego Rozwoju, a także zaprojektujesz cele strategiczne na okres 3-5 lat i dowiesz się, jak doskonalić swoją organizację i realizować cele opisane w Mapie Strategicznego Rozwoju (Mapie Strategii), m.in. poprzez kwartalny proces monitoringu realizacji zadań.

 • Poznasz elementy metodyki GROWING PAINS, wykładanej na uczelniach amerykańskich (m.in. UCLA Los Angeles) i stosowanej przez wiele firm (m. in. Starbucks, Movenpick, PIMCO, Allianz, IBM i wiele mniejszych firm informatycznych oraz technologicznych – w Polsce m.in. przez producentów gier komputerowych).

 • Nauczysz się wpływać na wyniki finansowe (Marża brutto, EBiT, ROI) poprzez poprawę efektywności zarządczej Twojej firmy.

Kto najbardziej skorzysta?

 • MŚP,

 • startupy plus,

 • duże firmy,

 • firmy poszukujące wsparcia przy tworzeniu strategii długofalowego rozwoju, umożliwiającej skalowanie biznesu,

 • firmy poszukujące swojego KLUCZA DO WZRASTANIA W BIZNESIE - Strategii Sukcesu, pozwalających im stać się Lokalnym Liderem Rynkowym i /lub sięgnąć po globalny sukces w biznesie.

Poznaj program merytoryczny warsztatu

Moduł 1. Analiza organizacji i Analiza Środowiskowa

 • Identyfikacja rynku, konkurencji i trendów o kluczowym znaczeniu dla przyszłości projektu/firmy.

 • Rozpoznanie i opisanie Barier Wzrostu, które mogą powstrzymać rozwój organizacji.

 • Określenie mocnych stron firmy/projektu innowacyjnego oraz możliwości zbudowania Wygrywającej Organizacji.

 • Koncepcja Piramidy Rozwoju Organizacyjnego (Pyramid of Organizational Development™).

Moduł 2. Planowanie strategiczne

 • Praktyczna wiedza na temat skutecznych narzędzi i technik planowania strategicznego, zarządzania efektywnością według metodyki GROWING PAINS.

 • System pojęć GROWING PAINS – wspólny języka i ramy komunikacji usprawniające realizację celów organizacji.

 • Wspólna Wizja: jak promować ją w organizacji i angażować zespół w realizację wspólnych celów oraz dyskusję o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji.

 • Motywowanie i przekonywanie zespołu do kierunku rozwoju projektu/firmy oraz przyjętych sposobów realizacji założonych celów.

 • Mapa Strategicznego Rozwoju: czym firma chce się stać w perspektywie długoterminowej (określenie Koncepcji Biznesowej, Misji Strategicznej i Kluczowej Strategii).

Moduł 3. Kaskada celów strategicznych i zarządzanie efektywnością

 • Mierzalne cele według Kluczowych Obszarów Wyników (KRA) w wybranych, priorytetowych obszarach na najbliższe 12-18 miesięcy (zgodnie z koncepcją SMART goals).

 • Cele omawiane będą z Kluczowymi Menedżerami/Osobami w firmie, aby przełożyć je na indywidualne programy działania Menedżerów/Kluczowych Osób w ramach indywidualnych sesji „follow-up”, w trzecim dniu warsztatu.

 • Przebieg kontroli „Procesu”: jasna definicja procesu, który będzie używany do monitorowania postępów w realizacji celów SMART.

 • Ramy dalszego procesu budowania całościowej strategii firmy/projektu, strategii operacyjnych, systemu controllingu i budżetowania.

 • Materiał wyjściowy do prowadzenia indywidualnych sesji coachingowych z Menedżerami/Kluczowymi Osobami, łączący cele rozwojowe firmy/projektu z ich indywidualnym programem rozwoju osobistego.

Profil trenera

Wojciech Szapiel
Prezes Zarządu Inventity Foundation. Partner Zarządzający Polish Investment Fund. Menedżer, inwestor, ekspert w dziedzinie transferu technologii oraz pozyskiwania kapitału.

Wykładowca w zakresie transferu technologii oraz innowacji dla przedsiębiorstw.

Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w obszarze zarządzania innowacją, inwestycji na etapie early stage, zarządzania podmiotami VC, wspierania działalności startup-owej.

Wyróżniony za najlepszą Inwestycję Roku 2010 w Europie (Impact Investment of the Year) przyznaną przez European Trade Association for Business Angels, Seed Funds & Early Stage Market Players (EBAN).

Certyfikowany trener i doradca Strategic Planning and Performance Management - Metodologii Prof. Erica Framholtza -  wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UCLA w Kalifornii oraz praktyka biznesu, współtwórcy sukcesów wielu globalnych firm.

Dariusz Brzeziński
Partner Polskiego Funduszu Inwestycji. Członek Rady Fundacji Inventity.
Ekspert w dziedzinie doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału.

Nadzorował i współuczestniczył w kilkudziesięciu inwestycjach w innowacyjne start-upy w wielu branżach.
Doradzał i współprac

ował z kilkunastoma parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii i start-upów jako coach, mentor i doradca.

Autor i współautor kilkudziesięciu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, w tym: logistycznym i transportowym, chemicznym, energetycznym, finansowym, ICT, ochronie zdrowia.

Certyfikowany trener i doradca Strategic Planning and Performance Management- Metodologii Prof. Erica Framholtza - wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UCLA w Kalifornii oraz praktyka biznesu, współtwórcy sukcesów wielu globalnych firm.

Cena

ustalana indywidualnie

Skontaktuj się z nami

Numer telefonu:
+48 22 280 99 69

Dedykowana oferta Konsulting dla firm