Planowanie Strategiczne & Efektywność Zarządcza

Warsztaty dla menedżerów wg metodyki GROWING PAINS
O programie szkolenia

Planowanie Strategiczne & Efektywność Zarządcza to szkolenie dla menedżerów, mające na celu rozwijanie umiejętności planowania strategicznego i efektywności zarządczej, realizowane na bazie metodyki skalowania biznesu GROWING PAINS.

Dlaczego niektóre firmy odnoszą sukces a innym się nie udaje? Jakie są kluczowe czynniki sukcesu?
Firmy o różnych formatach, zarówno te na wczesnym etapie, jak i duże firmy, poszukują metod na skalowalność. W zależności od etapu rozwoju firmy, potrzeba skalowalności może być wyrażona w różny sposób. Firmy na wczesnym etapie rozwoju poszukują skalowanego modelu biznesowego, firmy o ułożonej pozycji rynkowej szukają skalowalności rozumianej jako długofalowy stabilny wzrost.
Podczas szkolenia pomożemy uczestnikom zrozumieć, jakie krytyczne czynniki wpływają na Długofalowy Sukces Organizacji i jak menedżerowie, wykorzystując metodykę GROWING PAINS i koncepcję Piramidy Rozwoju Organizacyjnego w firmie, mogą efektywnie wpływać na jej skalowanie i wyniki finansowe.

Co zyskujesz, biorąc udział w warsztacie?

  • Poznasz metodykę skalowania przedsiębiorstw GROWING PAINS, autorstwa amerykańskiego profesora E.Flamholza.

  • Dowiesz się, jak stymulować i wspierać rozwój przedsiębiorstwa poprzez pokonywanie Barier Wzrostu.

  • Nauczysz się diagnozować mocne strony i szanse firmy, aby zbudować Wygrywającą Organizację, zgodnie z koncepcją Piramidy Rozwoju Organizacyjnego.

  • Wypracujesz plan działania dla Twojego biznesu, uczestnicząc w interaktywnym inspirującym warsztacie i wymianie doświadczeń między uczestnikami.

Kto najbardziej skorzysta?

  • Menedżerów średniego i wyższego szczebla, chcących poznać zasady planowania strategicznego i budowania efektywnej struktury zarządczej, aby wdrażając je w praktyce, osiągać długofalowy wzrost w biznesie;

  • Przedsiębiorców, poszukujących sposobów na skalowanie swej firmy;

  • Founders (założycieli firm), którzy od początku swej działalności zakładają wprowadzenie w firmie systemów zarządczych i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi zarządzania, umożliwiających osiąganie przewagi na konkurencyjnym rynku.

Profil trenera

Wojciech Szapiel
Prezes Zarządu Inventity Foundation. Partner Zarządzający Polish Investment Fund. Menedżer, inwestor, ekspert w dziedzinie transferu technologii oraz pozyskiwania kapitału.

Wykładowca w zakresie transferu technologii oraz innowacji dla przedsiębiorstw.

Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w obszarze zarządzania innowacją, inwestycji na etapie early stage, zarządzania podmiotami VC, wspierania działalności startup-owej.

Wyróżniony za najlepszą Inwestycję Roku 2010 w Europie (Impact Investment of the Year) przyznaną przez European Trade Association for Business Angels, Seed Funds & Early Stage Market Players (EBAN).

Certyfikowany trener i doradca Strategic Planning and Performance Management - Metodologii Prof. Erica Framholtza -  wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UCLA w Kalifornii oraz praktyka biznesu, współtwórcy sukcesów wielu globalnych firm.

Dariusz Brzeziński
Partner Polskiego Funduszu Inwestycji. Członek Rady Fundacji Inventity.
Ekspert w dziedzinie doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału.

Nadzorował i współuczestniczył w kilkudziesięciu inwestycjach w innowacyjne start-upy w wielu branżach.
Doradzał i współprac

ował z kilkunastoma parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii i start-upów jako coach, mentor i doradca.

Autor i współautor kilkudziesięciu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, w tym: logistycznym i transportowym, chemicznym, energetycznym, finansowym, ICT, ochronie zdrowia.

Certyfikowany trener i doradca Strategic Planning and Performance Management- Metodologii Prof. Erica Framholtza - wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UCLA w Kalifornii oraz praktyka biznesu, współtwórcy sukcesów wielu globalnych firm.

Cena

2 200 PLN netto

Skontaktuj się z nami

Numer telefonu:
+48 22 280 99 69

Dedykowana oferta Konsulting dla firm