Mapa Strategicznego Rozwoju dla ośrodka transferu technologii

warsztat Akademii Liderów Innowacji
Zapewnij sukces swojej firmie lub startupowi
Jak zapewnić dobry start swojej firmie, nim jeszcze powstanie?

Czy wiedziałeś, że na każde 100 nowo powstałych firm przetrwa 20, a tylko 2 osiągną prawdziwy sukces i odpowiednio dużą skalę? W czym tkwi sukces najlepszych? W dobrym planie, który i Ty musisz przygotować, jeśli chcesz dołączyć do zwycięzców.

Mapa Strategicznego Rozwoju to ramowy plan, wokół którego tworzy się przyszłość młodej firmy. Pozwala ona znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • jak pokonywać Bariery Wzrostu i umiejętnie skalować firmę,
 • jakie są aktualne potrzeby młodej spółki lub innowacyjnego projektu technologicznego,
 • jak rozwijać biznes w perspektywie 3-5 lat.

Weź udział w tematycznych warsztatach Akademii Liderów Innowacji i poznaj narzędzie, dzięki któremu wiele światowych i polskich firm osiągnęło pozycję rynkowego lidera i stwórz taką przyszłość swojej firmie.

Co zyskujesz, biorąc udział w warsztacie?

 • Poznasz zasady skalowania Organizacji, dzięki czemu już od początku zadbasz o przyszłość zakładanej firmy czy startupu i ułatwisz sobie zarządzanie nią.

 • Otrzymasz konkretne narzędzia, które pozwolą Ci ocenić możliwości oraz zagrożenia, które wynikają z otoczenia konkurencyjnego.

 • Wspólnie z doradcami Inventity Foundation stworzysz Mapę Strategicznego Rozwoju, a także zaprojektujesz cele strategiczne na okres 3-5 lat.

 • Dowiesz się, jak doskonalić swoją organizację i realizować cele opisane w Mapie Strategicznego Rozwoju (Mapę Strategii), m.in. poprzez kwartalny proces monitoringu realizacji zadań.

 • Poznasz elementy metodyki GROWING PAINS, wykładanej na uczelniach amerykańskich (m.in. UCLA Los Angeles) i stosowanej przez wiele firm (m. in. Starbucks, Movenpick, PIMCO, Allianz, IBM i wiele mniejszych firm informatycznych oraz technologicznych – w Polsce m.in. przez producentów gier komputerowych).

Kto najbardziej skorzysta?

 • startupy technologiczne,

 • centra transferu technologii.

Poznaj program merytoryczny warsztatu

Moduł 1. Analiza organizacji i Analiza Środowiskowa

 • Identyfikacja rynku, konkurencji i trendów o kluczowym znaczeniu dla przyszłości projektu/firmy.

 • Rozpoznanie i opisanie Barier Wzrostu, które mogą powstrzymać rozwój organizacji.

 • Określenie mocnych stron firmy/projektu innowacyjnego oraz możliwości zbudowania Wygrywającej Organizacji.

 • Koncepcja Piramidy Rozwoju Organizacyjnego (Pyramid of Organizational Development™).

Moduł 2. Planowanie strategiczne

 • Praktyczna wiedza na temat skutecznych narzędzi i technik planowania strategicznego, zarządzania efektywnością według metodyki GROWING PAINS.

 • System pojęć GROWING PAINS – wspólny języka i ramy komunikacji usprawniające realizację celów organizacji.

 • Wspólna Wizja: jak promować ją w organizacji i angażować zespół w realizację wspólnych celów oraz dyskusję o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji.

 • Motywowanie i przekonywanie zespołu do kierunku rozwoju projektu/firmy oraz przyjętych sposobów realizacji założonych celów.

 • Mapa Strategicznego Rozwoju: czym firma chce się stać w perspektywie długoterminowej (określenie Koncepcji Biznesowej, Misji Strategicznej i Kluczowej Strategii).

Moduł 3. Kaskada celów strategicznych i zarządzanie efektywnością

 • Mierzalne cele według Kluczowych Obszarów Wyników (KRA) w wybranych, priorytetowych obszarach na najbliższe 12-18 miesięcy (zgodnie z koncepcją SMART goals).

 • Cele omawiane będą z Kluczowymi Menedżerami/Osobami w firmie, aby przełożyć je na indywidualne programy działania Menedżerów/Kluczowych Osób w ramach indywidualnych sesji „follow-up”, w trzecim dniu warsztatu.

 • Przebieg kontroli „Procesu”: jasna definicja procesu, który będzie używany do monitorowania postępów w realizacji celów SMART.

 • Ramy dalszego procesu budowania całościowej strategii firmy/projektu, strategii operacyjnych, systemu controllingu i budżetowania.

 • Materiał wyjściowy do prowadzenia indywidualnych sesji coachingowych z Menedżerami/Kluczowymi Osobami, łączący cele rozwojowe firmy/projektu z ich indywidualnym programem rozwoju osobistego.

Profil trenera

Wojciech Szapiel
Prezes Zarządu Inventity Foundation. Partner Zarządzający Polish Investment Fund. Menedżer, inwestor, ekspert w dziedzinie transferu technologii oraz pozyskiwania kapitału.

Wykładowca w zakresie transferu technologii oraz innowacji dla przedsiębiorstw.

Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w obszarze zarządzania innowacją, inwestycji na etapie early stage, zarządzania podmiotami VC, wspierania działalności startup-owej.

Wyróżniony za najlepszą Inwestycję Roku 2010 w Europie (Impact Investment of the Year) przyznaną przez European Trade Association for Business Angels, Seed Funds & Early Stage Market Players (EBAN).

Certyfikowany trener i doradca Strategic Planning and Performance Management - Metodologii Prof. Erica Framholtza -  wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UCLA w Kalifornii oraz praktyka biznesu, współtwórcy sukcesów wielu globalnych firm.

Dariusz Brzeziński
Partner Polskiego Funduszu Inwestycji. Członek Rady Fundacji Inventity.
Ekspert w dziedzinie doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału.

Nadzorował i współuczestniczył w kilkudziesięciu inwestycjach w innowacyjne start-upy w wielu branżach.
Doradzał i współprac

ował z kilkunastoma parkami technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii i start-upów jako coach, mentor i doradca.

Autor i współautor kilkudziesięciu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, w tym: logistycznym i transportowym, chemicznym, energetycznym, finansowym, ICT, ochronie zdrowia.

Certyfikowany trener i doradca Strategic Planning and Performance Management- Metodologii Prof. Erica Framholtza - wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UCLA w Kalifornii oraz praktyka biznesu, współtwórcy sukcesów wielu globalnych firm.

Cena

ustalana indywidualnie/dla pracowników naukowych gratis

O Akademii Liderów Innowacji

Akademia Liderów Innowacji to cykl warsztatów dla środowisk badawczych, którego celem jest wspieranie naukowców i wynalazców w komercjalizacji i transferze technologii. Rozwijamy prorynkowe nastawienie uczestników, którzy dzięki zdobytym umiejętnościom biznesowym mogą prowadzić owocny dialog z biznesem i realizować swoje pomysły. Jako partnerzy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizujemy Akademię Liderów Innowacji w ramach sieci jednostek partnerskich na uczelniach i w innych środowiskach naukowych. Jeśli chcesz, aby Twoja instytucja dołączyła do tej sieci, skontaktuj się z naszym doradcą.

Skontaktuj się z nami

Numer telefonu:
+48 22 280 99 69

Dedykowana oferta Konsulting dla firm