Tworzymy Strategie Sukcesu polskich firm

Urzeczywistniamy przełomowe pomysły innowatorów oraz wspieramy firmy w długofalowym rozwoju, tworząc i wdrażając ich Strategie Sukcesu. Filary działalności Inventity Foundation to edukacja dla przedsiębiorczości, doradztwo strategiczne i brokering innowacji.

Growing Pains School Consulting & TechConsulting

STRATEGICZNE DORADZTWO BIZNESOWE
Doradzamy firmom, jak się nadal rozwijać i osiągać wzrost według unikalnej metodologii skalowania biznesu GROWING PAINS autorstwa Erica Flamholtza – wybitnego profesora, praktyka biznesu i współtwórcy sukcesu wielu firm, w tym Starbucks Coffee.

Nasi konsultanci projektują długofalową strategię skalowania organizacji, wskazują ścieżki jej rozwoju i pomagają pokonać bariery wzrostu.
Jako Instytucja Otoczenia Biznesu akredytowana przez Ministerstwo Rozwoju pomagamy przedsiębiorcom wdrażać innowacje technologiczne. Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu strategii, transferu technologii oraz innowacji zorientowanej na kreowanie wartości. Z naszych usług można skorzystać w ramach rożnych dofinansowań.

więcej informacji

Growing Pains School Education & TechEducation

ROZWÓJ LIDERÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Uczymy menedżerów tworzenia i realizowania strategii zwiększającej efektywność firm, a także budowania silnej kultury organizacyjnej. Prowadzimy programy rozwoju, warsztaty grupowe (Strategic Planning i Performance Management)

oraz indywidualne sesje mentoringowe z zakresu projektowania i wdrażania strategii skalowania biznesu według metodologii GROWING PAINS. W ramach Akademii Liderów Innowacji realizujemy warsztaty z zakresu komercjalizacji i transferu technologii dla środowisk naukowych.

więcej informacji

Usługi Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

POŚREDNICTWO MIĘDZY NAUKĄ A GOSPODARKĄ
Dzięki akredytacji Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) od Ministerstwa Rozwoju możemy pośredniczyć między nauką a gospodarką. Przedsiębiorcom z pomysłami pomagamy tworzyć firmy, które są skazane na sukces.

Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu strategii, transferu technologii (m.in. sprzedaż patentów, licencji czy know-how, współpraca przemysłowa) oraz innowacji zorientowanej na kreowanie wartości.

więcej informacji

BROKERING INNOWACJI

POMOC W KOMERCJALIZACJI POMYSŁÓW OD A DO Z
Sprawiamy, że innowacyjne projekty trafiają na rynek, a nie do archiwum uczelni czy jednostki badawczej. Udzielamy naukowcom i wynalazcom kompleksowego wsparcia na ścieżce do komercjalizacji ich pomysłu czy badań.

Pomagamy zarówno podczas procesu badawczego oraz oceny potencjału projektu, jak i w zakresie ochrony wynalazku, wyboru ścieżki komercjalizacji, a nawet w znalezieniu inwestora. W partnerstwie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego PARP-em prowadzimy Centrum Brokeringu Technologii oraz Akademię Liderów Innowacji.

więcej informacji

Kto najbardziej skorzysta z naszej pomocy?

Duże przedsiębiorstwa

Jeśli reprezentujesz firmę o ustabilizowanej sytuacji i poszukujesz dla niej nowych szans na rozwój, możemy:
 wprowadzić do Twojej organizacji innowacje technologiczne oraz wspólnie z Tobą zdefiniować strategię innowacji,
 zaoferować usługi strategicznego doradztwa biznesowego i pomóc Ci w stworzyć Strategicznego Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa,
 przeprowadzić warsztaty dla menedżerów według metodologii skalowania biznesu GROWING PAINS.

Firmy z sektora MŚP

Dla dynamicznie rozwijających się firm o lokalnym zasięgu, ale z ambicjami na jego poszerzenie:
 opracowujemy i wdrażamy systemy zarządzania efektywnością, planowania strategicznego,
 doradzamy w zakresie strategii długofalowego rozwoju i współtworzymy Mapę Strategii,
 wyposażamy menedżerów w praktyczne umiejętności w zakresie skalowania biznesu GROWING PAINS SCHOOL.

Fundusze VC | PE

Jeśli chcesz dobrze zainwestować zgromadzone w funduszu pieniądze inwestorów, z nami zyskujesz:
 pomoc w identyfikacji i wyborze najlepszych projektów technologicznych do inwestycji,
 możliwość realizowania programów rozwojowych dla spółek portfelowych.

Wynalazcy | Naukowcy | Uczelnie | Parki Technologiczne

Wspieramy środowiska naukowe w przekształcaniu ich badań i pomysłów w opłacalne biznesy:
 pomagamy wykazać słuszność pomysłu (proof of concept) i zidentyfikować grupę jego odbiorców,
 tworzymy modele biznesowe i biznesplany, a także testujemy rynek w poszukiwaniu odpowiedniej formuły danego przedsięwzięcia,
 łączymy środowisko naukowe z biznesowym, wspierając proces skutecznej komercjalizacji technologii.

Startupy

Wspieramy młodych przedsiębiorców i startupowców w przekształcaniu ich innowacyjnych pomysłów technologicznych w opłacalne biznesy poprzez m.in.:
pomoc w tworzeniu Mapy Strategii Firmy, dzięki której już od początku mogą oni zadbać o przyszłość zakładanych firm czy startupów i zaplanować działania na 3-5 lat,
doskonalenie umiejętności biznesowych w ramach warsztatów Akademii Liderów Innowacji, które pozwalają im doskonalić pomysły pod kątem zapotrzebowania rynkowego, przekładać je na język biznesu i wybrany model biznesowy, a także efektywniej negocjować,
ułatwianie kontaktów z potencjalnymi inwestorami w ramach Centrum Brokeringu Technologii.

Sprawdź, co mówią o nas klienci

Identyfikacja ryzyk związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Wsparcie w zakresie prowadzenia i rozwoju Small Business.

Doradcy Inventity
dla Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych

„Pan Wojciech Szapiel przeprowadził cykl warsztatów i sesji coachingowych w ramach projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych (KNI), skierowany do pracowników naukowych oraz kadry zarządzającej szkół wyższych. Realizacja przebiegła w sposób satysfakcjonujący zarówno dla Zleceniodawcy, jak i bezpośrednich odbiorców szkoleń. Wszystkie założenia wynikające z warunków umowy zostały wykonane w sposób należyty i nie budzący zastrzeżeń.”

Członek Zarządu
Fundacja Neo Media

Pozyskanie kapitału dla działalności Spółki. Udział w negocjacjach z inwestorami i instytucjami finansowymi oraz zapewnienie wsparcia w przygotowaniu wymaganych dokumentów (m.in. Memorandum Inwestycyjnego, Umowy Transakcyjnej, zabezpieczeń, porozumień, gwarancji, itd.). Doradztwo w zakresie zamknięcia finansowania.

Doradcy Inventity
dla Spółki Violin

Przygotowanie w formie kompletnej dokumentacji: analiz rynkowych, biznesplanów, studiów wykonalności, ekspertyz branżowych i operatów szacunkowych i wycen, wzorów dokumentów transakcyjnych oraz innych raportów i analiz niezbędnych w procesie podjęcia decyzji o wejściu kapitałowym.

Doradcy Inventity
w projekcie „Wiedza i kapitał dla Innowacji Informatycznych i Technologicznych”

„Prace Inventity Foundation przyczyniły się niewątpliwie do optymalizacji koncepcji wdrożeniowej oraz identyfikacji najbardziej perspektywicznych kierunków komercjalizacji wyników projektu. Prace wykonano terminowo i z najwyższą starannością. Z głębokim przekonaniem rekomenduję Inventity Foundation do prac z obszaru doradztwa i oceny strategicznej procesów komercjalizacji wyników projektów B+R.”

Wiceprezes Zarządu
CBRTP

Wsparcie przedsiębiorstw ze Szwajcarii i Lichtensteinu w pierwszej fazie wchodzenia na polski rynek. Wykonanie ekspertyz dotyczących analiz sytuacji gospodarczej całego kraju (Polski) i specyficznych branż. Opracowania o wysokiej jakości i dużym stopieniu przydatności dla przedsiębiorstw szwajcarskich, potencjalnie zainteresowanych bezpośrednimi inwestycjami na terytorium Polski.

Doradcy Inventity
dla Swiss Business Hub

Wykonie analiz eksperckich polegających na opracowaniu biznesplanów, zawierających analizy rynkowe (marketingowe, w tym plan rozwoju przedsięwzięcia) oraz plany finansowe, 12 przedsięwzięć biznesowych wskazanych przez Fundację Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Doradcy Inventity
w projekcie „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”

O warsztatach:
„Zajęcia charakteryzowały się wysokim profesjonalizmem merytorycznym, a wszystkie elementy szkolenia, w tym szczególnie warsztaty wzbudziły żywe zainteresowanie jego uczestników. Osoby biorące udział w szkoleniu potwierdziły dużą przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności, stąd z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że szkolenia sprostały naszym oczekiwaniom.”

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim
PGE

Konsultacje ogólne (m.in. w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, w tym doradztwo psychologiczne, otoczenia prawno-ekonomicznego przedsięwzięcia, marketingu i sprzedaży). Doradztwo specjalistyczne (m.in. doradztwo finansowe, biznesowe, patentowe i technologiczne) dedykowane specyfice konkretnego przedsięwzięcia.

Doradcy Inventity
w projekcie „Wiedza i kapitał dla Innowacji Informatycznych i Technologicznych”

Stworzenie raportu: Study “Machine building, Electric and Metal industry in Poland”.

Doradcy Inventity
dla Swiss Business Hub

„Inventity Foundation realizowała prace doradcze związane ze wsparciem w zakresie tematyki transferu wiedzy i technologii w projekcie ewaluacyjnym realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.”

Wiceprezes Zarządu
Taylor Economics

Preinkubacja w zakresie: badania innowacyjności pomysłu, badania wartości rynkowej wkładów niepieniężnych, przeprowadzenia analizy rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowania biznesplanu, analizy innowacyjnego rozwiązania przed wejściem kapitałowym - zgodnie z metodyką podejmowania inwestycji kapitałowych, tzw. analiza "due diligence" oraz analizy ryzyka.

Doradcy Inventity
w projekcie „Innowacja kluczem do sukcesu”

Przygotowanie: 54 prebiznesplanów, 19 biznesplanów oraz 15 raportów dotyczących zasadności inwestycji. Na ich podstawie nastąpiły wejścia kapitałowe w 14 spółkach.

Doradcy Inventity
w projekcie „S2B Science 2 Business Inkubator Innowacyjności”

„Inventity uczestniczyła w Akademii Komercjalizacji, której celem było wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia umożliwiające wejście w wybrany proces inwestycyjny oraz efektywny nadzór nad procesem transferu technologii. Iventity zrealizowała projekt należycie oraz zgodnie z przyjętym w umowie terminem realizacji. Jakość zrealizowanego zlecenia jest bardzo wysoka i zgodna z oczekiwaniami Zleceniodawcy.”

Członek Zarządu
Invenstin

Szkolenia przedsiębiorców w opracowaniu studiów wykonalności. Na warsztatach została przekazana praktyczna wiedza m.in. z zakresu: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania kapitału, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego oraz wycen wytworów praw własności intelektualnej.

Doradcy Inventity
w projekcie „Media 3.0”

Wsparcie w rozwoju firmy: od jej początków do osiągnięcia pozycji kluczowego gracza na rynku.

Doradcy Inventity
jako wsparcie strategicznie spółki Centrum Rozwoju Energetyki

Case studies, czyli chwalimy się konkretami

Wsparcia w określeniu strategii rozwoju, rynków działania oraz oferowanych produktów dla spółki z rynku sprzedaży bezpośredniej

Wsparcie w rozwoju działalności innowacyjnej dla Parku Naukowo-Technologicznego

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu w branży gier komputerowych

Wsparcie w pozyskaniu kapitału w firmie gospodarki odpadami

Wsparcie w wyskalowaniu biznesu i pozyskaniu kapitału w wiodącej firmie gospodarki odpadami

Konsumenci produktów spożywczych

Lokalni producenci żywności z terenów Bielska-Białej i okolic