Menedżer na etacie jest mało kreatywny? Są sposoby, by to zmienić!

Czy bycie Menadżerem w dużej firmie to szczyt marzeń? A może początek drogi? Dowiedz się więcej, przeczytaj artykuł powstały na bazie rozmowy z naszym specjalistą – Wojciechem Szapielem, prezesem Inventity Foundation.

 

Cały artykuł możecie przeczytać poniżej lub na stronie pulsHR.

Justyna Koc, pulsHR, 17.09.2018

 

Menedżer na etacie jest mało kreatywny? Są sposoby, by to zmienić!

 

Dzięki narzędziom takim jak internet czy media społecznościowe wytwarza się nowy, światowy trend. Ludzie zaczynają przekonywać się, że mogą inwestować w markę osobistą i być kreatorami własnej ścieżki zawodowej.

Współczesna polska gospodarka różni się od tej sprzed kilku czy kilkunastu lat. Do tej pory była uwarunkowana geograficznie i opierała się na zasobach.

– W latach 90. Polska była montownią Europy. Opłacało się inwestować i zakładać biznes w naszym kraju, ponieważ polscy pracownicy choć byli dwa razy mniej efektywni niż koledzy z Europy Zachodniej, to jednak byli cztery razy tańsi. Wtedy też na czele firmy stał prezes, który palcem wskazywał cele i naciskał na zwiększenie produktywności. Wówczas taki model zarządzania wystarczał i sprawdzał się – mówi Wojciech Szapiel, prezes Fundacji Inventity.

Choć nadal w Polsce zauważamy potrzebę osiągania produktywności na dużą skalę przy niskich marżach, to jednak coraz więcej pracodawców odchodzi od tego modelu, skupiając się na wydobywaniu wartości dodanej.

– Firmy szukają innowacji – innymi słowy tworzą gospodarkę opartą na wiedzy. Polscy przedsiębiorcy odczuwają nasilającą się presję płacową. Pracownicy pukają do drzwi zarządu i domagają się podwyżek – w przeciwnym razie odejdą z firmy i pójdą tam, gdzie płacą więcej. Pracodawcy muszą więc sięgać po inne modele zarządzania – wyjaśnia Szapiel.

Freelance w natarciu

 

Dzięki narzędziom takim jak internet czy media społecznościowe wytwarza się nowy, światowy trend. Ludzie zaczynają przekonywać się, że mogą inwestować w markę osobistą i być kreatorami własnej ścieżki zawodowej.

Jak wskazuje Wojciech Szapiel, na pewnym etapie kariery menedżerowie, szczególnie w korporacjach, dostrzegają, że nie rozwijają już nowych umiejętności, ale wykonują powtarzalne czynności wpisane w ułożony korporacyjny system funkcjonowania. Zarządzanie wymaga tu wypełniania i nadzorowania procedur oraz procesów.

– Menedżerowie mają dwie drogi do wyboru – albo zostają w firmie i dostosowują się do wymogów ładu korporacyjnego, albo stawiają na freelancing, czyli pracę na projektach, w których mogą dać wyraz swoim najlepszym kompetencjom i rozwiniętemu w ramach dotychczasowych doświadczeń know-how. Rozwijając w Polsce licencjonowaną sieć doradców Growing Pain Schools coraz częściej spotykamy menedżerów decydujących się wyjść z korporacji, stawiających na niezależność. W pracy przy projektach wartością jest dla nich autonomia, niepowtarzalność kolejnych wyzwań, które podejmują, wpływ na kształtowanie rozwiązań dla klientów – tłumaczy Wojciech Szapiel.

Ten trend widać wyraźnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ma małego i średniego biznesu – na rynku funkcjonują przede wszystkim duże korporacje lub start-upy.

– Coraz bardziej trend widoczny jest także w Europie. Przykładowo we Francji duże spółki bardzo często tworzą wokół siebie ekosystem start-upowy po to, by zatrzymać eksmenedżerów w firmie – dodaje ekspert.

Potwierdzają to badania EY, według których jeden na dwóch pracodawców zwiększył skalę wykorzystania freelancerów w ciągu ostatnich pięciu lat. Z kolei na przestrzeni dziesięciu lat w USA aż o 66 proc. wzrosło zastosowanie alternatywnych do etatowych form zatrudnienia, a 40 proc. firm oczekuje dalszego wzrostu takiej formy zatrudniania personelu w najbliższych pięciu latach.

– Wszystko wskazuje na to, że czasy ekonomii GIG szybko się nie skończą, a organizacje coraz powszechniej będą korzystać z alternatywnych form pozyskiwania i współpracy z talentami. Korzystanie z pracowników kontraktowych pozwala bowiem pracodawcom reagować na wzrosty i spadki popytu, które są związane z sezonowymi trendami. Nowoczesna technologia pozwala niezależnym profesjonalistom angażować się w dowolne, nawet zagraniczne, projekty, co nigdy wcześniej w sytuacji standardowego zatrudnienia nie było możliwe na taką skalę – mówi Marek Jarocki, partner w zespole people advisory services w dziale doradztwa podatkowego EY.

W Polsce póki co start-upy zakładają młodzi ludzie z niewielkim doświadczeniem. Większość menedżerów mimo wszystko ciągle stawia na pozostanie w firmie.

– Menedżerowie preferują z pozoru bezpieczny styl życia. Ponadto mają kredyt na mieszkanie, a ich oszczędności nie są wystarczające, by założyć firmę. Nie oznacza to jednak, że Polacy nie zakładają firm, wręcz przeciwnie – pod tym względem wyróżniamy się na tle Europy, z tym że są to w większości ludzie do 24 roku życia. Niestety brakuje im konsekwencji – twierdzi Szapiel.

Edukacja do poprawy

 

Przygotowany przez Adecco raport „Kompetencje przyszłości – czwarta rewolucja przemysłowa w Europie Wschodniej” wskazuje, że obecnie funkcjonujący model edukacji jest niedostosowany do potrzeb rynku pracy. Jak podkreślają eksperci, do wykształcenia nowoczesnych, wykwalifikowanych pracowników potrzebna jest większa elastyczność.

Zdaniem ekspertów Adecco polskie podstawówki i licea ogólnokształcące nie uczą rozwiązywania problemów. Młodzież dużo za to „wkuwa” na pamięć. Od zaangażowania w naukę i wrodzonych predyspozycji zależy jak dużo tej wiedzy zostaje w głowach uczniów, a jak dużo ulatuje. W najlepszym wypadku – mury placówek edukacyjnych opuszczają kandydaci na erudytów, z dużymi brakami w wiedzy praktycznej.

Wojciech Szapiel podkreśla, że polska edukacja jest nastawiona na przygotowanie do bycia pracownikiem, a nie przedsiębiorcą.

– Systemem oświaty zarządzają osoby z dużym bagażem doświadczeń, jednak wywodzącym się z rzeczywistości, w której się wychowali, a której już nie ma. Wychodzą z założenia, że jeśli schemat sprawdził się w ich przypadku, sprawdzi się i teraz. Realia zmieniają się, a edukacja powinna nadążać za zmianami – mówi.

– Działając na rynku edukacji i doradztwa dla biznesu mamy świadomość, że system edukacji w Polsce nie rozwija postaw menedżerskich. Dlatego promujemy pojęcie „przedsiębiorczego menedżera” czy „przedsiębiorczego naukowca”, realizujemy programy warsztatowe pokazujące młodym ludziom, jak proaktywnie szukać rozwiązań, myśleć strategicznie o swoim działaniu, prowadzonych projektach, zarządzać swoim działaniem. Zależy nam, aby rozwijać w ludziach umiejętność planowania strategicznego, konceptualnego myślenia. Tak, aby potrafili wyjść z codziennego myślenia osadzić swoje działanie w tak zwanym „dużym obrazku”, czyli długofalowej perspektywie rozwoju – dodaje ekspert.

Forma zatrudnienia blokadą?

 

Również umowy o pracę blokują kreatywność i dążenie do bycia niezależnym. Ta forma zatrudnienia daje pracownikowi poczucie bezpieczeństwa.

– Polacy nie posiadają wiedzy ekonomicznej, w związku z tym nie rozumieją, że takie systemy jak ZUS są nieskuteczne. Model ten nie jest prawdziwy, ale sztuczny, napędzany silną komunikacją płynącą ze świata polityki. Nie rozumiemy jak to działa, więc zasypiamy spokojnie z myślą, że mamy umowę o pracę zapewniająca bezpieczeństwo, a także rozwiązującą nasze problemy finansowe w przyszłości. Dla większości ludzi bezpieczeństwo ma wysoki priorytet – twierdzi Szapiel.

Również Nikolay Kirov, partner i członek zarządu Kirov Strategic Negotiators twierdzi, że umowy o pracę są dwustronnym zobowiązaniem, które blokuje drogę do samozarządzania i samorealizacji. Pracownik na etacie wie, że niezależnie od jego relacji z kolegami czy jakości wykonywanej pracy otrzyma pensję.

– Jeśli mielibyśmy umowę o współpracy, gdzie dzielimy się zyskiem, wówczas podejście do pracy byłoby zupełnie inne. Przykładowo pracownik z uśmiechem na twarzy obsługiwałby klientów w restauracji, ponieważ wiedziałby że od jego postawy jest uzależniona liczba odwiedzających. Nie byłby już grubiański i niesympatyczny – szybciej przeszedłby z poziomu czerwonego na kolejny etap samoświadomości. Gdyby tak się jednak nie stało, zostałby zwolniony i nastąpiłaby naturalna selekcja – komentuje Kirov.

Dużo pracujemy, a efekty niewielkie

 

Pod względem efektywności Polacy są w ogonie Europy. – Z badań wynika, że poświęcamy zaledwie 45 proc. swojego czasu w pracy na rzecz swojego pracodawcy, a resztę spędzamy na rozmowach czy w internecie, nie wytwarzając wartości dla firmy. Z innych badań wynika natomiast, że tylko 4 na 10 respondentów pracuje na rzecz firmy. To pokazuje jak wielkim wyzwaniem byłoby wprowadzenie polskich pracowników do turkusowego środowiska – wytłumaczenie i przekonanie ich, że to od codziennej postawy zależy dobrostan i zysk firmy – podkreśla Szapiel.

Choć średni wzrost wydajności w Polsce był niemal trzykrotnie wyższy niż w krajach UE, to w ogólnym rankingu wciąż zajmujemy jedno z ostatnich miejsc.

– W ciągu roku Niemcy pracują o kilkaset godzin krócej niż my, a mimo to wytwarzają dobra o znacznie wyższej wartości. Niestety to nie tylko kwestia lepszej organizacji pracy, wyższej motywacji, ale też inwestycji w nowe technologie, które my zaczęliśmy wprowadzać z opóźnieniem – zauważa Anna Węgrzyn, wieloletni praktyk HR odpowiedzialna w firmie BPSC.

Jak wskazuje Wojciech Szapiel, niska produktywność polskich pracowników wynika przede wszystkim z faktu, że firmy są nieefektywne i niepoukładane. Duża część przedsiębiorców w Polsce, szczególnie z sektora MŚP, nie ma zdefiniowanej strategii firmy, a tym bardziej procesów planowania strategicznego i rozwijania efektywności zarządzania w organizacji.

– W Fundacji Inventity istotny problem obserwujemy szczególnie w sektorze MŚP. Prowadzone działania nie są strategicznie zdefiniowane i zaplanowane, raczej spontaniczne, intuicyjne, krótkofalowe, skupione na bieżącym działaniu. Plany, koncepcje często pozostają w głowie właściciela. To przekłada się na rozwój i zaangażowanie w pracę zatrudnionych osób, które bez jasno wytyczonego celu nie mogą być produktywne – zauważa ekspert.

Warto w tym kontekście spojrzeć na pokolenie 20-latków, które powoli wkracza na rynek pracy. Młodzi wiedzą, co chcą osiągnąć. Są w stanie oddać swój czas oraz talent do dyspozycji firmy pod warunkiem, że pracodawca w sposób czytelny zdefiniuje obszar i cel ich pracy.

– Młodzi muszą wiedzieć, jaki rezultat mają osiągnąć. Chcą, by menedżer poukładał im zawodową rzeczywistość. Tutaj pojawia się problem, ponieważ – jak wspomniałem – wielu menedżerów nie wie, w jakim kierunku zmierza firma. Oczekiwania młodych rozmijają się więc z oczekiwaniami starszych. Właśnie dlatego na rynku pojawiają się opinie, że młode pokolenie jest roszczeniowe. Jednak ogólnikowe powiedzenie, że ciężką pracą można osiągnąć sukces nie wystarcza i nie trafia do młodych, którzy obserwują swoich rodziców i widzą, że mimo wytężonej pracy, setek nadgodzin ich majętność pozostawia wiele do życzenia – tłumaczy Wojciech Szapiel.

 

Chcesz więcej? Masz kompetencje, które chcesz wykorzystać lepiej? Dołącz do Licencjonowanej sieci doradców GROWING PAINS SCHOOL!

Aplikuj na jedno z poniższych stanowisk doradczych wysyłając CV na adres Doradcy@inventity.net:

• Doradca firmy – pracujący bezpośrednio z naszymi klientami nad pokonywaniem barier wzrostu w procesie doradztwa technologicznego, strategicznego lub / i operacyjnego,
• Broker technologii – wyszukujący rozwiązania uzupełniające luki w portfolio technologicznym firm,
• Project manager – zarządzający projektem doradczym, a więc i zespołem lub wieloma projektami,
• Trener – moderujący warsztaty, szkolący ludzi w organizacjach naszych klientów, dzielący się wiedzą, • Ekspert – specjalista, często o bardzo specyficznej, wręcz niszowej wiedzy i doświadczeniu,
• Business Developer – prowadzący rozmowy z klientami nt. stojących przed nimi wyzwań, problemów, identyfikujący ich potrzeby i proponujący konkretne rozwiązania oraz wsparcie Inventity.

Bądź na bieżąco!
Dziękujemy!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Zobacz również

28 maja
KONFERENCJA

Strategie rozwoju firm budowlanych przyszłości wg metodyki GROWING PAINS

Strategie rozwoju firm budowlanych przyszłości wg metodyki GROWING PAINS

15 maja
KONFERENCJA

Doradcy GROWING PAINS STRATEGY na Akademii Grzegorza Turniaka

Doradcy GROWING PAINS STRATEGY na Akademii Grzegorza Turniaka

28 listopada
PROMOCJA

Książki Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw w promocyjnej świątecznej cenie!

Kup na Gwiazdkę pakiet 10 książek Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw dla pracowników lub partnerów biznesowych w cenie 990 zł.

22 listopada
MEDIA

GROWING PAINS SCHOOL Tech Innovations Week 2018 w Polskim Radiu

Celem wydarzenia zorganizowanego przez Inventity Foundation jest poszukiwanie skuteczności w procesach komercjalizacji i transferu technologii w Polsce.

28 maja
KONFERENCJA

Strategie rozwoju firm budowlanych przyszłości wg metodyki GROWING PAINS

Strategie rozwoju firm budowlanych przyszłości wg metodyki GROWING PAINS

15 maja
KONFERENCJA

Doradcy GROWING PAINS STRATEGY na Akademii Grzegorza Turniaka

Doradcy GROWING PAINS STRATEGY na Akademii Grzegorza Turniaka

28 listopada
PROMOCJA

Książki Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw w promocyjnej świątecznej cenie!

Kup na Gwiazdkę pakiet 10 książek Growing Pains. Sztuka skalowania przedsiębiorstw dla pracowników lub partnerów biznesowych w cenie 990 zł.