Bariery dla transferu technologii

MNiSW, Fundacja Inventity

Bariery dla transferu technologii

Jak regulacje prawne wpływają na relacje nauki i biznesu? Co motywuje naukowców do komercjalizacji badań? Jakie bariery transferu technologii występują po stronie naukowców, a jakie po stronie biznesu? Jakie rodzaje transferu technologii możemy wyróżnić i które z nich są najpopularniejsze? Na te pytania odpowiada opublikowany właśnie raport Fundacji Inventity.

Badanie diagnozujące problemy współpracy między sektorem nauki i biznesu zostało sfinansowane ze środków MNiSW w ramach programu „Dialog”. Wzięło w nim udział 28 przedstawicieli centrów transferu technologii działających przy polskich uczelniach. Najpierw przeanalizowano badania ewaluacyjne i raporty zrealizowane w latach 2010–2016 pod kątem zdiagnozowanych barier oraz problemów występujących w relacjach pomiędzy nauką i biznesem. Następnie przeprowadzono badania fokusowe. Dyskutowano nad oceną zdiagnozowanych obszarów i trafnością zaproponowanych rozwiązań.

Z raportu wynika, że w ostatnich latach coraz więcej naukowców decyduje się na współpracę z przedsiębiorstwami. Uczestnicy badania, pytani o to, jakie rodzaje transferu technologii najczęściej obsługują oraz jakie usługi wspierające świadczą w swojej działalności, wskazywali przede wszystkim na prace badawczo-rozwojowe. Ten rodzaj transferu uzyskał wynik 4,07 w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza „nie występuje/ma znikome znaczenie” a 5 – „kluczowy obszar działalności”. Kolejne formy, tj. ochrona IP, ekspertyzy, a także wspólne projekty B+R oraz licencje, zostały wskazane jako rzadziej stosowane. Najmniej sprawdza się transfer poprzez know-how i spin-off (wynik 2,6 w pięciostopniowej skali).

Zdaniem pracowników centrów transferu technologii naukowcy są coraz bardziej zainteresowani nawiązywaniem współpracy z biznesem. To skutek zmian przepisów prawnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Komercjalizacja badań stała się przystępniejszym procesem. Wpływa to na coraz większe zainteresowanie naukowców realizacją zleconych badań czy zakładaniem spółek.

W opinii osób odpowiedzialnych w uczelniach za transfer wiedzy do gospodarki największe bariery wzrostu we współpracy z biznesem z punktu widzenia naukowców to: słabe bodźce regulacyjne (4,5 w skali pięciostopniowej), słabe umiejętności menedżerskie (4,32), a także mało atrakcyjne oferty współpracy z biznesem (3,81), brak umiejętności i wiedzy na temat komercjalizacji (3,68).

Brak czasu (3,68), biurokracja (3,64), brak wiary w sukces komercjalizacji (3,32), brak motywacji finansowej (3,1) i wsparcia organizacyjnego (3,83) czy regulacje podatkowe (2,72) również nie zachęcają pracowników naukowych, by nawiązać współpracę z biznesem. Jak zwracają uwagę autorzy raportu, istniejący system bodźców stymuluje w większym stopniu uczelnie niż poszczególnych naukowców.

Z perspektywy badanych największymi barierami dla przedsiębiorców, które utrudniają transfer technologii, są: słabość finansowa przedsiębiorstw (3,89), brak zainteresowania (3,78) i wiedzy o badaniach naukowych (3,6), a także regulacje podatkowe (2,87).

Relacje naukowo-biznesowe stają się jednak coraz łatwiejsze dla obydwu stron, a znajomość barier pozwala na sprawniejsze ich pokonywanie. Zdaniem ekspertów Fundacji Inventity kluczowe obszary, na których powinniśmy się teraz skupić, to: unikalność prowadzonych badań naukowych, wzmożenie popytu na badania ze strony przedsiębiorstw, wzrost umiędzynarodowienia i skuteczne bodźce motywacyjne dla naukowców.

– Potrzebujemy stabilnych regulacji, podniesienia gotowości wdrożeniowej, czynników motywujących naukowców do współpracy z biznesem – komentuje Wojciech Szapiel, prezes fundacji Inventity, która zajmuje się brokeringiem innowacji. – Powinniśmy położyć nacisk na budowę silnych zespołów badawczych, silnych ośrodków transferu technologii, a co za tym idzie – innowacyjnych spin-offów . Aby to osiągnąć, należy wzmocnić kompetencje zarządcze i rynkowe pracowników uczelni, uczyć studentów i naukowców przedsiębiorczości, aby rozwijając ich świadomość i wiedzę na temat komercjalizacji i ekosystemu transferu technologii mogli samodzielnie poszukiwać najbardziej efektywnych sposobów zarabiania na efektach prowadzonej pracy naukowej – dodaje Wojciech Szapiel, który w swojej dotychczasowej karierze zrealizował kilkadziesiąt projektów z zakresu brokeringu wiedzy dla naukowców, wyposażając ich w wiedzę i narzędzia, które przygotują do wejścia w wybrany proces inwestycyjny.

Monika Ferreira

Bądź na bieżąco!
Dziękujemy!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Zobacz również

12 października
Wydarzenie

Dowiedz się jak Przedsiębiorczy Menedżer buduje Organizację Odnoszącą Trwałe Sukcesy?

Wojciech Szapiel prelegentem na tegorocznym TEDx Warsaw University of Technology! Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie...

25 września
Rekrutacja

Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Biura Inventity Foundation w Łodzi

W związku z intensywnym rozwojem organizacji Inventity Foundation, otwieramy oddział w Łodzi. CV prosimy wysyłać na adres: biuro@inventity.net

20 września
Rekrutacja

Chcesz zostać Doradcą ds. projektów badawczych i komercjalizacji w Inventity Foundation? Wyślij CV!

Inventity Foundation to organizacja non for profit, działająca na rynku doradztwa strategicznego, komercjalizacji i transferu technologii. Skupiamy grupę doświadczonych przedsiębiorców, doradców i ekspertów, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, przyczyniają się do rozwoju polskich firm.

19 września
Media

Menedżer na etacie jest mało kreatywny? Są sposoby, by to zmienić!

Czy bycie Menadżerem w dużej firmie to szczyt marzeń? A może początek drogi? Dowiedz się więcej, przeczytaj artykuł powstały na bazie rozmowy z naszym specjalistą – Wojciechem Szapielem, prezesem Inventity Foundation.

12 października
Wydarzenie

Dowiedz się jak Przedsiębiorczy Menedżer buduje Organizację Odnoszącą Trwałe Sukcesy?

Wojciech Szapiel prelegentem na tegorocznym TEDx Warsaw University of Technology! Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie...

25 września
Rekrutacja

Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Biura Inventity Foundation w Łodzi

W związku z intensywnym rozwojem organizacji Inventity Foundation, otwieramy oddział w Łodzi. CV prosimy wysyłać na adres: biuro@inventity.net

20 września
Rekrutacja

Chcesz zostać Doradcą ds. projektów badawczych i komercjalizacji w Inventity Foundation? Wyślij CV!

Inventity Foundation to organizacja non for profit, działająca na rynku doradztwa strategicznego, komercjalizacji i transferu technologii. Skupiamy grupę doświadczonych przedsiębiorców, doradców i ekspertów, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, przyczyniają się do rozwoju polskich firm.